01-0407

Značky a symboly


AJK             Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich

AJPP           Atlas językowy polskiego Podkarpacia

AJŚ              Atlas językowy Śląska

ALE             Atlas linguarum Europae

ALJ              Archiv lidového jazyka

ASJ              Atlas slovenského jazyka

Bš                Bartoš, F.: Dialektický slovník moravský

ČJA              Český jazykový atlas

Jg                 Jungmann, J.: Slovník česko-německý

Jg slc.           též východomoravské

Ju 1              zkoumaná obec s čes. obyvatelstvem v bývalé Jugoslávii

Kl                Kálal, K. a M.: Slovenský slovník z literatúry aj nárečí

KLA            korespondenční lexikální anketa

Kt                Kott, F. Š.: Česko-německý slovník

MAGP         Mały atlas gwar polskich

Mch             Machek, V.: Etymologický slovník jazyka českého

OLA            Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas

Po 1             zkoumaná obec s čes. obyvatelstvem v Polsku

PLPJ            Polsko-laskie pogranicze językowe

PSJČ            Příruční slovník jazyka českého

PRO             pravidelné regionální obměny

Ru 1             zkoumaná obec s čes. obyvatelstvem v Rumunsku

SSA              Sorbischer Sprachatlas

SSČ              Slovník spisovné češtiny

SSJ               Slovník slovenského jazyka

SSJČ             Slovník spisovného jazyka českého

ÚJČ              Ústav pro jazyk český AV ČR

31, b. 31      (dvojciferné číslo) bod městské sítě ČJA

215, b. 215  (trojciferné číslo) bod venkovské sítě ČJA

I-39             odkaz na komentář a mapu 1. svazku ČJA

I-11/121.4   odkaz na komentář a příslušnou izoglosu na svodné mapě 1. svazku ČJA