01-0060

PRO — mapa E

E1

šť × šč (vých.)

 

 

                          ešče, ščesťí

čes. nář. × mor. a slez. nář.

 

 

 

E2

sch (< sh) × zh (vých.)

 

 

                          zhoda

čes. nář., jz. Morava × mor. a slez. nář.

 

 

 

E3

u- × hu- (ho-) (střed)

 

 

                          humí (homí) (3. sg. přít. č.)

stř. a již. část střm. nář.

 

 

 

E4a

l × l, ł (vých.) (733, 756 jen jediné l)

 

 

                          lepił (3. sg. min. č.)

vých. úsek střm. nář., vm. a slez. nář.

 

 

 

E4b

l, ł × l,

 

 

                          lepi (3. sg. min. č.)

jv. a sev. okraje vm. nář., sv. část slez. nář.

 

 

 

E5

× (úžení u tvrdých adjektiv) (záp.)

 

 

                          dobrí pole

vm. a slez. nář. × střm. a čes. nář.

 

 

 

E6

-’e × -’a (neprovedená přehláska) (vých.)

 

 

                          kaša, jedla

čes. nář., sz. Morava × mor. a slez. nář.

 

 

 

E7

oN, eN × uN, yN (vých.)

 

 

                          honem × hunym

vých. slez. nář.

 

 

 

E8

a (< á) × o (vých.)

 

 

                          mokro trova

vých. slez. nář.

PRO — mapa F

F1

i (po z, s, c, ž, š, č, ř, l) × e, (sev.)

 

 

                          zema, selné, cebola, žev, šeje, učel, křevé (zma, slné, cbola, …: srov. D2a)

 

 

centr. střm. nář.

 

 

 

F2a

i × i, y (í × í, ý) (sv.)

 

 

                          bílí, bili × bíłý, byli

sev. vm. a slez. nář.

 

 

 

F2b

i, í (po ž, š, č, ř) × y, ý (střed)

 

 

                          žyvy, šyje (3. sg. přít. č.), učyl (3. sg. min. č.), křyž

 

 

Valašsko, záp. část slez. nář.

F2c

i, í (po z, s, c) × y, ý (sv.)

 

 

                          muzyka, sylny, cygan

Valašsko, slez. nář.

 

 

 

F3

o × u

 

 

                          vukulu, kuza

horský typ

 

 

 

F4

ř × r

 

 

                          repa

již. okraje vm. nář., 728

 

 

 

F5

hranice nářečí česko-polských (1. relikty nosovek, 2. g, 3. k’i, g’i, 4. typ p’ec, ňeśe, 5. typ krova,

 

                                                      6. zvratné śe) (vých.)

 

 

                          m’yso, noga, k’ij

sv. slez. nář.

 

 

 

F6

se × sa (vých.)

 

 

                          bát sa

vm. nář.