01-0058

PRO — mapa D

D1a

ej, ou × é, ó (vých.)

 

 

                          hloupej, vejce × hlópé, véce

čes. nář. × střm. nář.

 

též ó × ḁ́

 

 

                          hlópé × hlḁ́

615, 626, 628, 629

 

 

 

D1b

é, ó × ý, í (< ý), ú (vých.)

 

 

                          hlópé × hlúpý (-í)

střm. nář. ×  vm. nář. a čuhácký ostrov

 

 

 

D1c

é, ó × é̬ , ó̬ (střed)

 

 

                          hlópé × hlp

záp. část centr. střm. nář.

 

 

 

D2a

i (< y), u × ,  (střed)

 

 

                          rba, rka

centr. střm. nář.

 

 

 

D2b

i (< y), u (slovní základ i koncovka) × e, o (střed)

 

 

                          rebe (nom. pl.), roke (nom. pl.), neso (1. sg. préz.)

 

 

 

stř. pruh střm. nář.

 

též y × ə

 

 

                          rəbə

516, 645, 747

 

 

 

D2c

i (< y), u (jen koncové) × e, o

 

 

                          rybe (nom. pl.), kočko (akuz. sg.)

 

 

 

přiléhající úseky k 2b

 

 

 

D3a

ý, í (< ý), ú × ej, ou a „nadměrné“ ej (< í), ou (< ů)

 

 

                          hloupej, třejska, rouža

keleč. a dolská nář.

 

 

 

D3b

í (< ý) (jen koncové) × ej

 

 

                          hlúpej

dolská nář.

 

 

 

D4

ne × ňe (sev.)

 

 

                          ňeleje (3. sg. přít. č.)

slez. nář., sev. okraj vm. nář., též 755

 

 

 

D5a

de, te × ďe, ťe (sev.)

 

 

                          buďeťe (2. pl. bud. č.)

slez. nář., sev. okraj vm. nář.

 

 

 

D5b

ďe, ťe, se, ze (ďi, …) × dz’e, c’e, s’e, z’e (dz’i, …) (sev.)

 

 

                          vedz’ec’e (2. pl. přít. č.), c’icho, s’eno, s’ivy, na voz’e (lok. sg.)

 

 

stř. část slez. nář. kromě již. a sv. úseku

 

 

a bez Opavska

 

 

 

D5c

dz’e, c’e, s’e, z’e (dz’i, …) × dže, če, še, že (dži, …)

 

 

                          vedžeče, šivy

Opavsko, Jablunkovsko

 

 

 

D5d

dz’e, c’e, s’e, z’e (dz’i, …) × dźe, će, śe, źe (dźi, …) (sv.)

 

 

                          vedźeće, śivy

sev. Jablunkovsko, Těšínsko

 

též de, te; ďe, ťe (ďi, …) × dze, ce (dzi, …)

 

 

                          dzedzina, cicho, budzece (2. pl. bud. č.)

 

 

 

755