01-0039

Seznam explorátorů

U jednotlivých explorátorů se uvádějí čísla zkoumaných lokalit. Čísla lokalit v závorce znamenají, že příslušný explorátor se neúčastnil
celého výzkumu v dané lokalitě.


Pražská skupina

PhDr. Luděk Bachmann, CSc.: 107, 114, 118, 119, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 152, (153), 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, (202), (203), 205, 212, 215, 221, 222, 230, 232, 233, 238, 250, 255, 302, 334, 401, (422), 423, 430, 434, 435, 501, 502, 505; 12, 13; Ju 4

PhDr. Jaroslava Hlavsová, CSc.: 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 120, (122), 123, 124, 124a, (126), 138, 140, 141, 143, 150, 155, (202), 207, 218, 220, 235, 240, 244, 256; 05, 07, 10, 11, 14, 23

PhDr. Pavel Jančák, CSc.: 106, 122, 126, (138), (141), (142), 143, 146, 150, 151, 153, 154, 155, 204, 209, 214, 216, 217, 219, 223, 224, 225, 228, 229, 231, 232, 234, 236, 238, 239, 241, 242, 243, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 301, 311, 316, 329, 334, 335, 336, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 412, 413, 414, 444, 446, 455; 01, 02, 03, 04, 09, 21, 22, 25, 26; Po 1, Ju 1, Ju 2, Ju 3

doc. PhDr. Jana Jančáková, CSc.: 219, 247, 251, 403, 412, 413, 414, 444, 446

PhDr. Alena Polívková, CSc.: (105), (126), (140), (218), (222), (229), (242), (257), (306), (402), (406), (415), (425), (426), (427), (440), (449)

doc. PhDr. Mane Racková, CSc.: 107, 109, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 127, (129), 133, 136, 139, 149, 158, 159, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 215, 226, 227, 228, 233, 237, 240, 333, 422, 423, 434, 436, 451, 503; 41

PhDr. Antonín Rubín: 112, (130), 144, 206, 213, 224, 225, 227, 230, 249, 253, (254), 307, (310), 312, 314, 325, 326, 327, 328, (407), 408, (410), 415, 416, 417, (424), 425, 426, 427, (428), 429, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, (445), (448), 449, 450, 451, 452, (453), 454, 455, 456, (457), 458, 459, 460, 461; 24, 27, 40, 42, 45

PhDr. Slavomír Utěšený, CSc.: 106, 108, 113, 125, 130, 135, 137, 149, 152, 161, 210, 236, 237, 245, 246, 252, 257, 325, 326, 410, 411, 418, 419, 441, 442, 443, 447, (458), 502, 503, 504; 06, 08, 43, 44; Ju 5, Ju 6, Ru 1, Ru 2, Ru 4

PhDr. Jaroslav Voráč, CSc.: 103, 123, 151, 160, (162), 214, 216, 254, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 330, 331, 332, 333, 336, 337, 407, 409, 417, 420, 421, 424, 428, 431, 432, 443, 445, 448, (450), 453, 454, 457, 460; 02, 06, 30, 31, 32, 41; Po 1, Ju 2


Brněnská skupina

PhDr. Jan Balhar, CSc.: (462), 511, 611, 618, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 633, 634, 635, 636, 637, 638, (640), 641, 642, (655), 656, (657), 685, 702, 709, (717), 718, 719, 720, 725, 731, (733), 734, (736), 737, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 816, 817, 818, 819, 820, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 832; (53), 59, 61, 62, 63, 64, 66, (67), 73, 74, (75), 79, 81, 83, 91, 94, 95; Ju 7

PhDr. Jiří Blažek: 622, 625, 634, 656, 812

PhDr. Karel Fic, CSc.: 507, 509, 617, (619), (637), (640), (644), (645), 651, 716, 717, 719, 729, 735, 737; 49, 52, 53, 61, (62), (63), 66, 67, 73, (75), (81), (83), 91, 94

prof. PhDr. Miroslav Grepl, CSc.: 656

prof. PhDr. Jan Chloupek, DrSc.: 618, 623, 624, 629, 635, 636, (677), (679), 685, 725, 731, 752, 819

prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc.: 75

prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.: 463, 465, 518, 519, 618, 628, 633, 636, 644, (645), 647, 648, 649, 659, 674, 677, 679, 711, 715, 757, (814); 49, 63, 64, 66, (67), (79), 95

PhDr. František Matějek, CSc.: 464, 512, 514, 515, 516, 601, 602, 606, 607, 611, 612, 613, 619, 640, 645, 646, 650, 661, (814)

PhDr. Věra Lamprechtová-Michálková, CSc.: 510, 624, 629, 633, (638), 642, 643, 676, 705, 707, 709, 712, 713, 726, 738, 741, 743, 744, 745, 752, 753, 755, 827; 51, (53), (62), 72, 74, (83); Ju 7

prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.: (749); 59,64, (79), 91, 95

doc. PhDr. Josef Skulina, CSc.: 464, 601, 639, 641, 653, 658, 666, 667, 668, 669, 671, (679), 680, 681, 682, 683, 684, 702, 703, 722, (738), 749, 829, 831, 833, 834, 835, 836; 65, 71, 82, 84; Ru 3

PhDr. Oldřich Ševčík: 511, 513, 517, 602, 603, 604, 605, 608, 610, 615, 620, 621, 624, 626, (627), 629, 633, 637, 642, 657, (658), 660, 662, 664, 670, 672, 675, (677), 714, (718), 734, 746

prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.: 462, 508, 520, 603, 609, 616, 621, 630, 631, 632, 633, 651, 652, 654, 655, 665, 709, 720, 732, 733, 736, (749), 801, 815, 818, 821, 822, 830

prof. PhDr. Antonín Vašek, CSc.: 614, 663, 673, 678, 704, 706, 708, 710, 723, 724, 728, 730, 739, 740, 742, 748, 750, 751, 754, 756; Ru 5

 

Body zkoumané kolektivně: 506, 639, 653, 666, 667, 668, 669, 671, 676, 680, 681, 683, 684, 701, 703, 706, 721, 722, 727, 747, 834, 835, 836; 52, 93