01-0056

PRO — mapa C

C1a

n × nn

 

 

                          Anna

sv. slez. nář., stř. část vm. nář., vých. Litovelsko

 

 

 

C1b

n × nn, dn (sv.)

 

 

                          kamennej, Anna;

 

 

                          kamednej, Adna

sv. okraje Čech, sev. Novoměstsko

 

 

 

C1c

dn, dň × nn, ňň, (n, ň)

 

 

                          jenna, zeňňik (jena, zeňik)

užší sv. okraje Čech

 

 

 

C1d

dl × ll (sev.)

 

 

                          sállo

širší Podkrkonoší

 

 

 

C2a

i (po ď, ť, ň, ž, š, č, ř, l) × ə

 

 

                          ťəcho, ňəc (əňc)

znojem. typ

 

 

 

C2b

-ňí- × -ňə- (záp.)

 

 

                          zedňək

. nář.

 

 

 

C2c

-ňí (typ jarní) × -ňə (jz.)

 

 

                          jarňə

jzč. nář. bez již. a sv. úseků

 

 

 

C3

-t (v infinitivu) × -ť (-c’, -ć, -č)

 

 

                          padať (padac’, padać, padač)

širší Podkrkonoší, sv. Morava a Slezsko, -c též 755

 

též -t × -ť, -ťi

 

 

                          padať, padaťi

445

 

 

 

C4

-ovat × -uvat

 

 

                          kupuvat

širší vých. Plzeňsko, širší Brněnsko, Zábřežsko

 

 

 

C5

tv, kv × tf, kf

část Doudlebska, slez. nář., sev. okraje vm. nář.,

 

                          tfaroh, kfíťí

širší Přerovsko, enklávy v již. vm. nář.; v mor.

 

 

a slez. nář. též výjimečně sv, šv × sf, šf: sfúj, šfagr