01-0054

PRO — mapa B

B1

v (po samohláskách na konci slabik) × (sev.)

 

 

                          prada, kre

sv. polovina Čech

 

 

 

B2

koncové souhlásky -b, -d, -z, -ž, … (ve výslovnosti -p, -t, -s, -š, …) ×

 

       × -b, -d, -z, -ž, … (vyslovované zněle) (střed)

 

 

                          dub, had, vůz, kříž, …

svč. nář. kromě okrajových úseků,

 

 

Boskovicko, Zábřežsko

 

 

 

B3

mňe (< m + ě) × mje

 

 

                          mňesíc × mjesíc

záp okraj Čech, již. Čechy a záp. Morava, záp. a již. okraje vm. nář., sv. Morava a Slezsko

 

 

 

B4

bje, pje, vje, mňe (< b, p, v, m + ě) × be, pe, ve, me (střed)

 

 

                          bežet, pet, svetlo, město

Litomyšlsko, též 755

 

 

 

B5a

bi, pi, … (bje, …) × b’i, p’i, … (b’e, …)

 

 

                          b’ič, p’ila, … (b’eh, …)

Valašsko, sev. a vých. okraj slez. nář., též 457

 

 

 

B5b

bi, pi, … × bji, pji, …

 

 

                          bjič, pjila, …

doudl. úsek, 464, 520, 701, 805

 

 

 

B6a

-st × -sť

 

 

                          kosť

. nář., záp. část střč. nář., Morava bez záp. části

 

 

 

B6b

× s’c’ (sv.)

 

 

                          kos’c’, s’c’ena

slez. nář. kromě již. úseků