ČJA 5

243      oringle (564)

1    M         oringle (oryngle) — olingre — oringlata — olingrata

horingle — hóringle — horinkle — holingre  437, 452

                   voringle 661, 665

oryngle 801, 833–836

2                 Nář. výrazy vycházející z něm. pojmenování Ohrringel, odpovídající spis. slovu náušnice, vykazují znač-
nou hláskovou variabilitu: liší se kromě sledované přítomnosti nebo nepřítomnosti protetických souhlásek též
metatezí souhlásek r, l (olingre) a obměnami se zdlouženou samohláskou v první slabice.

Explorátoři zjišťovali podobu uvedeného slova v množ. čísle. Na většině území je slovo ženského rodu. Pouze na části oblasti svč. a střm. nář. uvedený výraz náleží k stř. rodu a má pl. tvary olingrata, oringlata. Tento rozdíl je jako vedlejší problém zakreslen i na mapě.

3                 Forma s protetickým h- pokrývá tři souvislá území: větší areál zabírá na jz., jižní a střední Moravě (s širokým výběžkem až na Boskovicko a záp. Litovelsko); menší oblast, v níž se vyskytuje podoba s protetickou souhláskou jako dubletní, se rýsuje na úzkém jz. okraji jzč. nářečí; mikroareál, rovněž zpravidla dubletních forem, tvoří ještě na záp. Opavsku.

Varianta oringle je obvyklá jen na Jablunkovsku.

Podoba s protetickým v byla zapsána zcela ojediněle na centrální Hané.

Varianty se zdlouženou samohláskou (hóringle, óringle) pokrývají území táhnoucí se od Šumperka přes Boskovicko, Brněnsko až na Znojemsko.

Ve městech se výzkum u této položky nerealizoval.

4    horingle  SSJČ i horyngle zast. ob.

 

oringle  SSJČ i oryngle zast. ob.

5    oringle Ju 4–7, Ru 2–5 — oringlata Po 1 — olingre Ju 3, Ru 1, 2, 4 — olingrata Ju 2

Bh