ČJA 4

28        rohu gen. sg. m. (799) — mapa s. 79

1    M         rohu

roha

2                 Na mapě je zachycen geografický rozsah koncovek -u × -a v gen. sg. slova roh. Koncové -u podléhá pravi-
delné změně, srov. PRO D2b.

3                 Tvar zakončený na -u přesahuje z Čech na jz. Moravu (až po Mor. Krumlov, Znojmo) a na Zábřežsko
a Litovelsko. Kromě toho se vyskytuje v souvislém pruhu obcí uprostřed Moravy zhruba od Mikulova
k Vyškovu, Prostějovu a k Lipníku nad Bečvou. Na ostatním území Moravy a Slezska dominuje forma roha.


4    roha  stč., hluž.

rohu  stč., Jg, MČ, pol. rogu


5    rohu Po 1, Ju 1–3, 5, Ru 2–4 — roha Ju 6, Ru 5

6    SSA 11.27, OLA 198

Bh

29        nosu gen. sg. m. (1610) — mapa s. 81

vozu (686)

1    M         nosu

nosa

2                 Sledoval se územní rozsah koncovek -u × -a v gen. sg. pův. o-kmenového substantiva nos. O změně kon-
cového -u viz PRO D2b.

3                 Izoglosa nosu × nosa probíhá od severu po zemské hranici až po Jihlavu, odtud pak směřuje přímo na jih.
Na rozdíl od genitivu jiných substantiv jsou přesahy tvaru nosu z Čech do mor. dialektů dále na východ mini-
mální, jen na Těšínsku a Jablunkovsku je tento tvar běžný. Ve městech se na jz. Moravě vyskytují obě koncovky, zakončení na -a je zde překvapivě často u ml. generace. Ve městech na vých. Moravě a v pohraničí převládají tvary na -u převážně jen u ml. generace.


4    nosu  stč., Jg, MČ, pol.

nosa  stč., hluž.


5    nosu Po 1, Ju 1–3, 5 Ru 2–4 — nosa Ju 6, Ru 5

6    MAGP363, AJK 526, SSA 11.27

Bh


4    stola  stč., sloven., hluž. stoła


stolu  stč., Jg, MČ, pol. stołu