ČJA 3

191/253.3 pár (koní) (815) — mapa s. 548

1    M         pár (též 653, 668, 727, 729, 743, 757, 67, 71, 72, 74, 81–84, par 462, 736)

pára f. (para 672, 721)

2                 Sledovaly se nář. ekvivalenty spojení pár koní. Mapován je pouze rozdíl rodový mezi výrazy pár a ra.
Při výzkumu byly zapsány i zpřesňující atributy koní, kobyl, ale protože se jich v běžné komunikaci neužívá, na
mapě je nezachycujeme. Tvarové varianty genitivu pl. slova kůň viz IV-129.

3                 Výraz pár byl zachycen na celém území čes. nářečí v užším smyslu, dále zhruba na jz. polovině Moravy až
k linii Boskovice – Kyjov. Rodová varianta pára je běžná na zbývající části Moravy a ve Slezsku.

Ve městech je situace obdobná jako v okolních nářečích; u mladší generace i v oblasti, kde je doloženo
slovo pára, se častěji objevuje tvar pár.


4    pár  Jg, SSJČ, SSJ, pol. para – Přejato z něm. (Paar ‚pár‘).

pára  v sled. významu jen nář.; Kt, SSJČ nář., Bš — Od pár, viz tam, za-
končení -a podle Mch vlivem slov dvojka, trojka ‚dvojice, tro-


jice‘ apod. Přechod k femininům byl umožněn na základě
shodného nom. pl. páry.


5    pár Po 1, Ju 1–3, 5, 6, Ru 2–5 — pára Po 1, Ju 7

6    —

Ir


4    hřebice  stč. hřěbicě, Jg i SSJČ hřebice, Bš hřebica, SSJ žrebica hovor.


‚plemenná kobyla‘, pol. źrebica — Přechýlením od hřebec, to