ČJA 2

88 jedlá houba (1338) — mapa s. 217

1    M         houba — huba

hub m. 652, 702, 820

hřib — hříb (též 728)

íbek (hřé- 665, 65, 66, řé- 644, 647, 648, 651, 665)

kozák

2                 Nář. výzkum zjišťoval souhrnná pojmenování pro jedlé houby. Ta vykazují vedle diferencí lexikálních ješ-
tě diference hláskoslovné (např. houba × huba, hřib × hříb) a slovotvorné (hřib × hříbek).

Na části Moravy a ve Slezsku došlo k zobecnění názvů určité jedlé houby. Výrazů hřib, hříbek a kozák se
tu užívá ve sledovaném významu, tj. pro všechny jedlé houby.

3                 Celé Čechy, většina Moravy (zhruba po čáru Lipník nad Bečvou, Kroměříž, Uherský Brod) a záp. Slezsko
s přesahy na východ mají výraz houba. Ten se na moravském a slezském území vyskytuje jen v hláskové podo-
huba. Rodová varianta hub je doložena sporadicky na Moravě.

Vých. Slezsko s Hlučínskem, Valašsko s přilehlým Holešovskem a Uherskobrodskem se odlišuje označe-
ním hřib. Jeho hlásková obměna hříb byla zapsána ve vm. dialektech v úzkém pruhu při hranicích se
Slovenskem. Na Brněnsku, Boskovicku, Litovelsku a Zábřežsku je slovotvorná varianta hříbek (často v dubletě
se slovem huba).

Další pojmenování kozák se soustředěněji dokládá pouze ze Vsetínska.

Výraz houba, shodný se spisovným jazykem, proniká i do moravských měst, kde bývá často v dubletě
s označením hřib, popř. hříbek.


4    houba  stč. húba, Jg též húba zast., SSJČ — Psl. *gǫba ‚houba vůbec‘.
Srov. II-93 jedovatá houba.

hřib  v sled. významu jen nář.; stč. též řib, Jg, Bš, pol. grzyb, hluž.
hrib — Psl. *gribъ ‚houba (jedl
á) vůbec. Srov. II-93 jedovatá
houba.

hříb  jen nář.; SSJ hríb lid. — Sekundárním dloužením z hřib, viz
tam.


hříbek  v sled. významu jen nář.; Jg dem., SSJ hríbik, hríbček říd.,
oba dem., expr., ALJ vm. — Form
ální deminutivum, viz hřib.

hub  jen nář. — Změnou rodu pod vlivem hřib, viz huba.

huba  jen nář.; SSJČ nář., SSJ, hluž. hubica, ALJ čm. — Stará mo-
ravská“  kr
átkost, viz houba,

kozák  v sled. významu jen nář.; ALJ čm. — Rozšířením významu.
Srov. II-90 koz
ák.


5    houba Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — hóba, hóba Ju 6 — huba Ju 7 — hřib Ju 7

6    ASJ IV 46 (pl.), MAGP 555 (pl.), AJŚ 164, AJPP 297 (pl.), OLA 447

Mj