ČJA 2

7/229.2 pecka (1173) — mapa s. 477

1    M         pecka (též 833, 834, 84)

kostka (koska 701, kvóska 755)

2                 Sledovala se nářeční pojmenování pro pecku, tj. tvrdý obal se semenem některých dužnatých plodů. V zís-
kaném nářečním materiálu se projevila lexikální dichotomie.

3                 Pro celé Čechy a záp. polovinu Moravy (po řeku Svitavu) je příznačný nedubletní výraz pecka, ten je
shodný se spisovným jazykem a důsledně pronikl do měst v oblasti výrazu kostka, rozšířeného na ostatním
území.


4    kostka  Jg, SSJČ obl. (SSJ kocka ‚těleso podobné kostce‘, pol. i hluž.
‚kost‘ nebo ‚krychle‘) — Dem. od kost (psl. *kostь) s pův. vý-
znamem ‚malá kost‘ i ‚pecka‘.


pecka  stč., Jg, SSJČ, hluž. též packa — Z psl. *peťьka patrně ‚vajíč-
ko‘, přenesením pojmenování.

 


5    pecka Ju 1–5, Ru 2–4 — p’ecka Po 1 — kostka Ju 7, Ru 5 — koska Ju 6, Ru 8

6    AJŚ 237, AJPP 316, SSA 5.13 (Obstkerne)

Vj