ČJA 1

206/221.5 lať (119) — mapa s. 403

1    M         lať (též 678, 706, 711, lat 448, 601, lajť 318, 327, 328, 330)

lata (též 650, 655)

X          laťka 226, 448, 603, 646, 652, 656, 659, 669, 671, 673, 677, 680, 684, 737, 738, 748, latka 708, 723,
725, 747, lajsna 118, 215 (lajsňa 809, 816, lajśňa 831–834, lajstňa 822)

2                 Mapa zachycuje nářeční výrazy pro lať, na niž se nasazuje střešní krytina. Vedle základního rozdílu
v morfologické charakteristice lať × lata byly při výzkumu zaznamenány i dem. podoby laťka, latka a okrajo-
vý výskyt odlišného lexému lajsna. Všechny ekvivalenty se běžně vyskytují i v obecnějším, nespec. významu
,plochá dřevěná tyč‘.

3                 Podoba lať, shodná se spis. jazykem, je doložena v Čechách a na celé záp. polovině Moravy, varianta
lata pak zabírá území vm. dialektů s přesahem na Prostějovsko a dále celé Slezsko.

4                 Uváděné slovníkové doklady mají většinou nespecifikovaný význam ,plochá dřevěná tyč‘.


lajsna  Kt, SSJČ ob., SSJ lajšna — Přejato z něm.

lať  stč. jen lat, Jg též lat, SSJČ — Přejato z něm.

lata  v sled. význ. jen nář.; stč., Jg mor., SSJ, pol. a hluž. łata
Přejato z něm.

latka  jen nář.; SSJ dem. — Dem. k lata.

laťka  Jg, SSJČ dem. — Dem. k lať.


5    lať Po 1, Ju 1–6, Ru 1–5 — łata Ju 7 — puladňice Ru 3

6    —

Fi

1      194/222.1 koupelna

izoglosa koupelna × koupelka (vých.)

2      195/222.2 vykoupat se

izoglosa vykoupat se × okoupat se (vých.)

3      12/222.3 vdávat se

izoglosa vdávat se × vydávat se (vých.)

4      25/222.4 chovat (dítě)

izoglosa chovat × pěstovat (vých.)

5      166/222.5 prát

izoglosa prát × máchat (sev.)

6      60/222.6 počkej

izoglosa počkej × dočkej (vých.)

7      46/222.7 slyšet

izoglosa slyšet × čut (vých.)