ČJA 1

156 stolička (274) — mapa s. 305

1    M         stolička (stolyčka 701, 738, stulička 676, stulčka 609, 615, 626, stólčka 611)

stolec

stołek 723, 739, 815 – stúłek

ma stolek

stoleček (stúłeček 747)

šamrla (šamrdla 635, 63, šamrle n. 64, šamlik 811)

ryčla (rycla 807, 809, 810)

X          šamrle f. 30, 304, 305, 307–310, 318–324, 332, 333, 341, 420, 421, 431–433, 442 (šamrdle 322, 432,
433, 442), klekátko 432, 442, 443, klakátko 443

N          sesilek 627, -í- 634, trnoš 638, stoličko 658

2                 Mapa zachycuje označení pro nízké sedátko bez opěradla užívané v bytě (ne v chlévě; do mapy nejsou
rovněž včleněna pojmenování pro jiné, vyšší kusy sedacího nábytku, tj. pro židli s opěradlem nebo bez něho).
Byly zaznamenány lexémy stolička se slovotvornými variantami stolec, (malý) stolek, stůlek, stoleček, ryčla
(rycla) a šamrle. Znojemská redukce -li- > -lə, -l- (stolәčka, stolčka) je provedena v poněkud větším rozsa-
hu, než ukazuje mapa PRO C2a.

3                 Proti většinovému pojmenování stolička stojí regionalismy: lexémy ryčle a šamrle a deriváty od zákla-
du stol-. Výrazně se vyčleňuje Hranicko a vých. polovina Slezska, kde se často vyskytují dvě až tři pojmeno-
vání vedle sebe, proti ostatnímu území s jedním výrazem. Pojmenování stolička je běžné po celých Čechách
s výjimkou Klatovska a Strakonicka a po celé Moravě kromě sev. části vm. nář. skupiny a Slezska; tam převa-
žují odvozeniny mužského rodu: na sev. Uherskobrodsku a Vsetínsku je stolec, na Hranicku a ve vých. části
Slezska stoleček, (malý) stolek a stůlek. Západní část Slezska má označení ryčla. Pojmenování šamrle se vy-
skytuje především v zč. oblasti (Klatovsko a Strakonicko), dále většinou dubletně v úzkém pruhu na jihu Mo-
ravy podél slovenské hranice a na Hranicku a Frenštátsku, jen zcela ojediněle i jinde na Moravě, především
v mluvě starší městské generace.

Pojmenování ve městech se zpravidla shodují s venkovským okolím.

4    klekátko  v sled. významu jen nář. — Od klekat.

ryčla  jen nář.; Kt též ručla — Přejato z něm.

stolec  v sled. významu jen nář.; Kt — Dem. od psl. *stolъ ,stůl‘,
,židle‘.

stoleček  v sled. významu jen nář.; Kl stolček — Viz stolec.

stolek  v sled. významu jen nář.; SSJ stolok — Viz stolec.

stolička  Jg, SSJČ — Dem. od stolice, to od psl. *stolъ. Viz stolec.

stůlek  jen nář. — Viz stolec.

šamrle  f. Kt šamlice, SSJČ též šamrdle f., říd. šamrle n., vše zast.
ob., SSJ
šamel, šamlík, šamrlík, šamerlík hovor. zast. —
Přejato z něm.

5    stolička Po 1, Ju 1–6, Ru 1–4 — stolec Ju 7 — šamrla Ru 5 — rička Po 1

6    —

Mi