ČJA 1

153/221.2 truhlář (276) — mapa s. 403

1    M         truhlář

stolař

X          stolář

2                 Mapa sleduje zeměpisné rozšíření nář. pojmenování pro výrobce dřevěného nábytku, oken, dveří apod. Ma-
teriál dokládá výraznou čes.-mor. lex. diferenciaci truhlář × stolař. Vedle uvedeného lex. rozdílu byla na roz-
sáhlém území Moravy zjištěna forma se suf. -ář (stolář), a to v širokém pásu procházejícím napříč celou
střední Moravou a v přilehlém vm. úseku; o někdejší existenci suf. -ář ve Slezsku svědčí podoba stoloř ucho-
vaná v ostravickém úseku a v přechodových nářečích čes. -pol. O tomto jevu viz hláskosloví.

Výraz stolař má na Moravě stále pevné postavení, a to jak na venkově, tak i ve městech. Nepochybně
z těchto důvodů se stal spisovnou variantou moravskou.

3                 Označení truhlář se nachází v Čechách a na přilehlé jz. Moravě; do oblasti výrazu stolař proniká zejména
na Znojemsku a Novoměstsku. Pro Moravu a Slezsko je typické pojmenování stolař.

4    stolař  stč., Jg, SSJČ, pol. stołarz — K stůl.

stolář  jen nář.; Jg, SSJ stolár — Viz stolař.

truhlář  stč., Jg, SSJČ (SSJ truhlár ,výrobce truhel‘) — K truhla.

5    truhlář Po 1, Ju 1–4, Ru 2–4 — stolař Ju 5 — stołař Ju 7 — stolar Ju 5 — stołář Ju 7 — stolář Po 1, Ju 6, Ru 5 — tišler Po 1, Ju 5, 6

6    AJŚ 399, SSA 8.35

Pl

1      194/222.1 koupelna

izoglosa koupelna × koupelka (vých.)

2      195/222.2 vykoupat se

izoglosa vykoupat se × okoupat se (vých.)

3      12/222.3 vdávat se

izoglosa vdávat se × vydávat se (vých.)

4      25/222.4 chovat (dítě)

izoglosa chovat × pěstovat (vých.)

5      166/222.5 prát

izoglosa prát × máchat (sev.)

6      60/222.6 počkej

izoglosa počkej × dočkej (vých.)

7      46/222.7 slyšet

izoglosa slyšet × čut (vých.)