ČJA 1

116/221.6 řezník (495) — mapa s. 403

1    M         řezňík (též 813, 825, 832)

masář (též 736, 737, též masař 731, též mjasár 755, -oř 818, 830–834, -or 835, 836)

2                 Mapa zachycuje lexikální diferenciaci nářečních pojmenování pro řezníka, tj. člověka, který se zabývá porá-
žením a zpracováváním jatečních zvířat nebo též prodejem masa. Nář. ekvivalenty jsou rozlišeny lexikálně
(řezník × masař). Existence formy masař na Frýdecku-Místecku, tedy v oblasti provedení pravidelné změny
á > o, svědčí o skutečnosti, že se při tvoření uvedeného pojmenování uplatnily suf. -ář i -ař.

3                 Označení řezník se vyskytuje v celých Čechách, na Moravě a v již. úseku slezských nářečí. Pro ostatní

Slezsko je charakteristický výraz masař (< -ář, -ař); (na Bohumínsku a Těšínsku žije ve hláskové variantě
masoř, na Jablunkovsku masor). Sporadicky byl tento lexém zachycen též na moravsko-slovenském pomezí,
kde tvoří okraj rozsáhlé oblasti, která pokračuje dále na Slovensku a ve Slezsku. O ústupu uvedeného názvu
svědčí situace ve městech: tradiční pojmenování se udržuje už jen u staré generace, zatímco do mluvy mláde-
že již výrazně proniká označení
řezník.

4    masář  stč., Jg, SSJČ zast., SSJ mäsiar — K maso.

řezník  Jg, SSJČ, pol. rzeźnik, hluž. rěznik — K řezat.

5    řezňík Ju 5, 7, Ru 2, 5 — řezňik Po 1 — Ju 1–3, 6 — Ru 3, 4 — masář Ru 5 — henteš Ru 4

6    —

Pl

1      194/222.1 koupelna

izoglosa koupelna × koupelka (vých.)

2      195/222.2 vykoupat se

izoglosa vykoupat se × okoupat se (vých.)

3      12/222.3 vdávat se

izoglosa vdávat se × vydávat se (vých.)

4      25/222.4 chovat (dítě)

izoglosa chovat × pěstovat (vých.)

5      166/222.5 prát

izoglosa prát × máchat (sev.)

6      60/222.6 počkej

izoglosa počkej × dočkej (vých.)

7      46/222.7 slyšet

izoglosa slyšet × čut (vých.)