ČJA 1

93/220.6 hladový (356) — mapa s. 401

1    M         hladový

hladný (głodny 831–836)

2                 Mapa zachycuje diferenciaci nářečních pojmenování vlastnosti hladový, tj. pociťující nutnost jíst. Byly
zaznamenány pouze dvě slovotvorné varianty, a to historicky starší hladný a novější hladový.

3                 Slovotvorný rozdíl je vymezen ostrou izoglosou, probíhající od severu zhruba po česko-moravské hranici až
k Novému Městu na Moravě, odtud pak na jih k Mikulovu. V Čechách a na záp. Moravě je běžné adjektivum hlado-
, východně od uvedené izoglosy pak hladný.

Forma hladový se nepříliš šíří i do oblasti výrazu hladný. Poněkud častější je pouze v mluvě mladé ge-
nerace ve městech.


4    hladný  stč., Jg mor., SSJČ říd., SSJ, pol. głodny, hluž. hłódny
K psl. *goldъ.

hladový  stč. i hladovitý, Jg i hladovitý ,velice hladový‘, SSJČ


(stč. a SSJ hladový, hluž. hłodowy a pol. głodowy jen re-
lační adj. k
hlad, srov. dosud v ustálených spojeních,
např. SSJ
hladová smrť) — Viz hladný.


5    hladovej Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — hładný Ju 7 — hladní Ru 5 — hladnej Ju 4

6    ASJ IV 245:19b, OLA 1192 hladová

Bh


4    snídaně  f. Jg, SSJČ, hluž. snědań — Deverbativum k *sъn-ěsti, iter.
*sъn-ědati. Žen. rod analogicky podle večeře.

snídaní  n. jen nář.; stč. sniedanie, Jg, SSJČ obl. a poněk. zast.,
pol.
śniadanie, hluž. snědanje — Viz snídaně.


5    sňídaňe Po 1, Ju 1–6, Ru 4 — sňídaňí Ju 7, Ru 2, 3, 5 — sňidaňi Ru 4

6    MAGP 127, PLPJ 203, SSA 5.95, OLA 1197

Bh

1      53/220.1 prst

izoglosa prst × palec (1. část záp.; 2. část vých.)

2      94/220.2 snídaně

izoglosa snídaně × snídaní (jih a vých.)

3      50/220.3 břicho

izoglosa břicho × břich (sev. a vých.)

4      29/220.4 hrát si

izoglosa hrát si × párat se (sev.)

5      193/220.5 visací zámek

izoglosa visací zámek × kladka (1. část střed; 2. část vých.)

6      93/220.6 hladový

izoglosa hladový × hladný (vých.)

7      99/220.7 omáčka

izoglosa omáčka × máčka (vých.)

8      81/220.8 tkanička

izoglosa tkanička × šňůrka (vých.)

9      28/220.9 panenka

izoglosa panna × lalka (sev.)