ČJA 1

84 záplata (587) — mapa s. 195

1    M         záplata (záplat m. 244)

lata (též 61) — láta

lat m. 665, 667, 668

flek

N          flastr, přílepek 601

2                 Mapa zachycuje nářeční pojmenování pro kousek látky, jímž se spravuje poškozené místo v oděvu. Sta-
rá výpůjčka flek, mající řadu významů, nabyla v oblasti dubletního výskytu časem mírně expresivního odstí-
nu. Část informátorů z Čech ji určovala jako krejčovský výraz. Na pomezí pojmenování flek a lata se vysky-
tuje vedle podoby láta (ukazující na vztah k látati) i rodová kontaminace s výrazem flek: lat m. Silně
expresivní název flastr (živý zvlášť ve slangu) nebyl do mapy pojat.

3                 Trojčlenný soubor lexémů tvoří výrazy záplata, flek a lata. Pojmenování záplata má centrum výskytu
ve střč. nářečí a v přilehlých oblastech sv. a jz. Čech. Odtud v novější době hojně proniká do oblastí výskytu
slova flek. Kromě toho je tento název častý i v městské mluvě (na Moravě jen u mladší generace).

Výhradní areál názvu flek je na záp. půli Moravy, dále na širším Náchodsku, na nejzazším chodském
okraji a na Jindřichohradecku. V dubletě se slovem záplata se výraz flek vyskytuje na širokých okrajích Čech.

Vých. polovina Moravy a Slezsko se ostře vydělují označením lata, to je tady běžné i ve městech. Podo-
ba se zdlouženou kmenovou samohláskou (láta) zabírá menší území mezi Brnem a Boskovicemi. Forma lat
m. je doložena z Litovelska.


4    flek  stč., Jg, SSJČ ob., SSJ fl’ak nář. — Přejato z něm.

lat  jen nář. — Tato forma vznikla patrně pod vlivem výrazu flek,
doloženého z přiléhajícího areálu. Viz lata.

lata  Jg, SSJČ ob., pol. łata — Z látati ,zašívat, záplatovat‘, event.
z psl.
*lata, k němuž sekundárně utvořeno sloveso látati.

láta  jen nář.; Jg — Viz lata.

záplata  Jg, SSJČ, SSJ, hluž. zaplata Deverbativum k základu
platati ,látat‘.


5    záplata Ju 1–4, Ru 2-4 — záplat Ju 5 — pláta Ru 4 — lata Ru 5 — łata Ju 7 — flek Po 1, Ju 1, 2, Ru 5

6    ASJ IV 303

Bh