ČJA 2

184 dobré jitro (2034) — mapa s. 403

1    M         dobrítro (dobré jitro) — dobrejtro

dobré ráno

dobrý deň (den)

N          (dej) pámbú dobrítro, dobrího zrána

2                 Ranní pozdrav se v našich nářečích, stejně jako ve spis. jazyce, tvoří spojením adjektiva dobré s výrazy jit-
ro
a ráno: dobré jitro (to je běžné většinou v splynulé podobě dobrýtro, popř. dobrejtro) × dobré ráno.

V některých oblastech už ranní pozdrav, který náleží k tradičním pozdravům podle denní doby, výrazně
ustoupil novějšímu univerzálnějšímu pozdravu dobrý den.

Na mapě nesledujeme širší, u starší generace dosud občas zachycené pozdravové formy typu dej pámbú
dobrýtro
.

3                 V zeměpisné projekci zapsaných nářečních výrazů se projevuje výrazná územní dichotomie: slovo do-
brýtro
pokrývá celé Čechy a záp. Moravu (varianta dobrejtro se objevuje porůznu v okrajových oblastech Čech),
na zbývající části zkoumaného teritoria je běžné spojení dobré ráno, objevující se jako dubleta též na záp.
Moravě a ojediněle i jinde, zejména na sev. okrajích Čech, tam jako nový výraz zvláště v městské mluvě.
Zejména pro střm. nář. oblast (s výjimkou záp. a vých. okrajů) a též pro Hranicko je běžné spojení dobrý den.

4    dobré jitro  Jg, SSJČ — Ustálené spojení.

dobrejtro  stč. dobrojtro, SSJČ ob. — Stažením spojení dobré
jitro
.

dobré ráno  SSJČ, SSJ — Ustálené spojení.


dobrý den  Jg, SSJČ, SSJ dobrý deň, pol. dzień dobry, hluž. dobry
dźeń
— Ustálené spojení.

dobrýtro  Jg, SSJČ ob., též dobrytro ob. — Stažením spojení dobrý
jitro
.

5    dobré jitro Ju 4, 5 — dobro jutro Ju 5 — dobritro Ju 1–3 — dobré ráno Ru 4 — dobrí ráno Ju 5, 6, Ru 2, 4 — dobrej den Po 1

6    —

Fi