ČJA 2

82 dřevařská palice (1326) — mapa s. 205

1    M         palice (-ly-, palca 604)

kyjaň f. (ki- 826, 828, 829, k’ijun 835, k’ijuň 836, též k’ijaňa 834)

kijunka (k’i-, též kijanka 731)

kyjaňice (též 728)

beran 610, 612, 614

S          bat 737

N          kij 746

2                 Na mapě je znázorněno územní rozložení nář. názvů pro dřevěnou dřevařskou palici určenou k zatloukání
klínu nebo sekery do dřeva.

Vedle rozdílů lexikálních byly zaznamenány především rozdíly slovotvorné (kyjaň × kyjánka × kyjanice).

Výzkum zachytil většinové pojmenování palice (ojediněle i kyjaň) také ve spojení s adjektivem (dřevař-
ská
, drvařská, dřevěná a soumezná p.). Tyto zpřesňující atributy se v běžné komunikaci nevyskytují, a proto
jsme je z mapování vyloučili.

Nář. výzkum byl omezen pouze na Moravu.

3                 Na většině území se vyskytuje výraz palice. Odlišuje se pouze vých. pruh zkoumaného území slovotvor-
nými variantami slova kyj. Ve stř. úseku vm. nářečí je obměna kyjanica, sev. vm. dialekty, jih ostravického úse-
ku a Jablunkovsko má variantu kyjaň a širší Těšínsko obměnu kyjánka. Ze Znojemska je doloženo pojmenování
beran.


4    bat  jen nář. (Jg ‚kyj, klacek‘, pol. ‚bič‘) — Od *batat ‚bít‘.

beran  v sled. významu jen nář., stč. i Jg též baran mor., SSJ baran,
hluž. boran (SSJČ ‚těžké kovové závaží určené k ručnímu
zatloukání kůlů‘) — Přenesením pojmenování.

kyjaň  f. jen nář. (SSJČ kyjan ‚kyj‘ nář.) — Derivací od kyj (psl. *kyjь,
souvisí s kovat). Srov. I-59 hůl.

kyjanice  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJ kyjanica (SSJČ ‚kyj‘ říd.)
— Derivací od
kyj, viz kyjaň.


kyjánka  SSJČ kyjanka říd., SSJ kyjanka dem., nář. (Jg kyjanka dem.
‚nástroj k pobíjení u bečváře‘, Bš
kyjanka val., laš. ‚krátký,
hrubý kyj na otloukání prádla při praní‘) — Formální dem. od
kyjaňa, kyjana, to od kyj, viz kyjaň.

palice  Jg, SSJČ (hluž. palica ‚obušek‘) — Od psl. *pala, snad souvisí
s
pálit. Srov. I-59 hůl.


5    palice Ju 1, 2, 5, Ru 2, 3 — palica Ju 6 — húl Ju 6

6    ASJ III 276, AJŚ 324, AJPP 82

Mj