ČJA 1

29/220.4 hrát si (1869) — mapa s. 401

1    M         párat se

hrát si

N          hrát se

2                 Sledovaly se nář. ekvivalenty slovesa hrát si, tj. bavit se dětskou hrou.

Výzkumem byly zachyceny pouze dva lexémy: většinové pojmenování hrát si (s nemapovanou varian-
tou hrát seh. si × h. se viz morfologie) a archaický okrajový výraz párat se.

3                 Označení párat se se užívá v Podkrkonoší, na Novopacku a na Kladsku. Ve starší literatuře je doložen je-
ho dřívější výskyt i na Náchodsku. V celé uvedené oblasti se dnes objevuje většinou v dubletě se slovesem
hrát si, které je jediným pojmenováním této činnosti na ostatním území.


4    hrát si  stč. jhráti, hráti, SSJČ též hráti říd., Bš hrát, hrát sa, SSJ
hrať sa, pol. grač, igrać, hluž. hrać — Psl. *jьgrati, to de-
subst. od *jьgra. Zvratná forma hrát si (dnes základní) je
novočeský neologismus, poprvé doložený v PSJČ.

párat se  v sled. významu jen nář.; Jg z Boleslavska, SSJČ nář.
(pol. porać się, parać się ,namáhat se‘, hluž. porać ,dělat,
hotovit, opatřovat‘ jen Muka) — Patrně přejaté.


5    hrát si Po 1, Ju 1–3, 5, Ru 2–4 — hrát se Ju 1–4, 6, Ru 4 — hráť sa Ju 7

6    ASJ IV 128, ALE 488

1      53/220.1 prst

izoglosa prst × palec (1. část záp.; 2. část vých.)

2      94/220.2 snídaně

izoglosa snídaně × snídaní (jih a vých.)

3      50/220.3 břicho

izoglosa břicho × břich (sev. a vých.)

4      29/220.4 hrát si

izoglosa hrát si × párat se (sev.)

5      193/220.5 visací zámek

izoglosa visací zámek × kladka (1. část střed; 2. část vých.)

6      93/220.6 hladový

izoglosa hladový × hladný (vých.)

7      99/220.7 omáčka

izoglosa omáčka × máčka (vých.)

8      81/220.8 tkanička

izoglosa tkanička × šňůrka (vých.)

9      28/220.9 panenka

izoglosa panna × lalka (sev.)