ČJA 1

193/220.5 visací zámek (171) — mapa s. 401

1    M         klatka (též 139, 510, klotka 829, 831–836)

visací zámek (vješací zámek, vjesací zámek, visatej zámek)

2                 Zkoumala se nář. pojmenování pro visací zámek. Jako základní bylo zaznamenáno souslovné označení
visací zámek, užívané i ve spis. jazyce. K němu se ve dvou okrajových areálech připojuje regionalismus klad-
ka
. U tohoto slova došlo při vývoji reálie k výraznému významovému posunu: Nejdříve se ho užívalo k ozna-
čení volné nebo otáčivé závory (slabšího břevna), kterým se „zakládala“ vrata uvnitř dvora, později se slovo
přeneslo na pojmenování zámku k petlici (jímž byl původně asi jen kolík) a pak i na nově vyráběný kovový
zámek visací.

3                 Označení kladka se vyskytuje ve dvou kompaktních oblastech, a to ve vých. Čechách (s centry na
Náchodsku a Vysokomýtsku) a ve Slezsku (na Těšínsku v podobě klodka). Přesahuje rovněž do Polska. Na
ostatním území bylo zaznamenáno sousloví visací zámek.


4    kladka  v sled. významu jen nář.; Jg též klatka slc., SSJČ klatka
nář., pol. kłódka (stč. ,závora u dveří‘) — Přenesením vý-
znamu; dem. ke kláda, to deverbativum od klásti (psl.
*klad-ti). Podle Mch (klatka) derivací, přenesením vý-
znamu a změnou rodu od maskulina klát ,kláda‘.

visací zámek  Jg visatý, visutý, visecí zámek, SSJČ i visecí zámek
zast., SSJ visací zámok — Sousloví z adj. visací (z vis-ęt-,
psl. *visěti) a subst. zámek (od zamykat z psl. *mъk-).


5    klatka Po 1, Ju 4 — visací zámek Ju 3, Ru 2 — v’ešací zámek Ju 7 — zámek Ju 2, Ru 5 — zámek na petlici Ru 4 — zámek na řeťízek Ju
6 — křípec Ru 3 — graňk Ru 3 — lokot Ju 1, 2

6    MAGP 110, AJŚ 303, PLPJ 126

1      53/220.1 prst

izoglosa prst × palec (1. část záp.; 2. část vých.)

2      94/220.2 snídaně

izoglosa snídaně × snídaní (jih a vých.)

3      50/220.3 břicho

izoglosa břicho × břich (sev. a vých.)

4      29/220.4 hrát si

izoglosa hrát si × párat se (sev.)

5      193/220.5 visací zámek

izoglosa visací zámek × kladka (1. část střed; 2. část vých.)

6      93/220.6 hladový

izoglosa hladový × hladný (vých.)

7      99/220.7 omáčka

izoglosa omáčka × máčka (vých.)

8      81/220.8 tkanička

izoglosa tkanička × šňůrka (vých.)

9      28/220.9 panenka

izoglosa panna × lalka (sev.)