ČJA 1

190/221.3 prkno (155) — mapa s. 403

1    M         prkno

deska (deška 137)

X          delina 827, 828, 833, 834, 836, 84, mosťina 749, 817, 829

N          trámeček, dłáškovica, falcúfka

2                 Mapa zachycuje nářeční pojmenování pro prkno, tj. dřevěnou desku vznikající podélným rozřezáváním
kmene stromu. Vedle základních pojmenování prkno × deska se okrajově vyskytují též lexémy delina a mos-
tina
. V těchto případech jde o přenesení pojmenování pro silnější trámky v podlaze stání pro vepře, popř. ve
chlívku, v konírně. Nemusí patrně jít vždy o plný ekvivalent.

3                 Výrazný je česko-moravský protiklad mezi pojmenováními prkno a deska. Slovo prkno se vyskytuje
v celých Čechách s přesahem na jz. Moravu. Na ostatním moravském území a ve Slezsku je rozšířen výraz
deska. Malé areály vytvářejí názvy delina (na Těšínsku a Jablunkovsku) a mostina (na valašsko-slezském po-
mezí). Do moravských měst proniká pojmenování prkno.


4    delina  jen nář.; Kt ,deska v podlaze‘, deliny ,dřevěná podlaha‘,
pol. delina, dylina (Jg zast. dýl ,břevno, mostnice‘) — Pře-
jato z něm. (srov. I-188 dřevěná podlaha).

deska  v sled. význ. jen nář.; stč. dska, Jg též deška, dska, dcka,
SSJČ nář., SSJ
doska, pol., hluž. — Psl. *dъska, snad pře-
jato z lat. přes něm.


mostina  v sled. význ. jen nář.; Kt mostiny ,desky na podlahu‘,
(SSJČ ,kulatý, hrubě přitesaný trám nebo prkno na podla-
hu‘, SSJ ,trám v podlaze konírny‘) — Původně trámec přes
bažinu nebo jinak neschůdnou zem, od
most. Srov. I-188
dřevěná podlaha.

prkno  stč., Jg, SSJČ — Nejasné.

5    prkno Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — deska Ju 4, 6, 7, Ru 5 — podlaha Ru 1

6    ASJ IV 182, SSA 4.59, OLA 974, ALE 370

Fi

1      199/221.1 sud

izoglosa sud × bečka (vých.)

2      153/221.2 truhlář

izoglosa truhlář × stolař (vých.)

3      190/221.3 prkno

izoglosa prkno × deska (vých.)

4      11/221.4 dopis

izoglosa psaní × písmo (sev.)

5      206/221.5 lať

izoglosa lať × lata (vých.)

6      116/221.6 řezník

izoglosa řezník × masář (sev.)

7      90/221.7 podpatek

izoglosa kramflek × opatek (vých.)

8      203/221.8 bílit

izoglosa bílit × líčit (jih)

9      80/221.9 uzel

izoglosa uzel × suk (střed)