ČJA 1

122 škvarek (521) — mapa s. 245

1    M         škvarek (čvarek 106, 107, švarek 306)

škfarka 818, 819, 81

(v)oškvarek

šperka — špyrka

2                 Mapa zachycuje zeměpisné rozložení nářečních výrazů pro škvarek, tj. spečený zbytek po vyškvaření
sádla. Výzkum byl zaměřen na diference slovotvorné povahy, kromě nich však byl zjištěn i okrajový rozdíl le-
xikální (škvarek × šperka).

Výraz šperka mívá ve Slezsku též význam ,slanina, výslužka z vepřových hodů‘. Týž výraz (v pl. formě)
se dokládá i z centrálního úseku střm. nář. a z Holešovska a Vsetínska, tam však znamená jen ,výslužka z ve-
přových hodů‘.

3                 Proti většinovému pojmenování škvarek vystupují dva velké areály jeho slovotvorné varianty oškvarek.
První se nachází v již. Čechách (po Příbram, Benešov a Ledeč nad Sázavou), druhý ve vých. polovině Moravy a
v již. části Slezska. Výraz škvarek, shodný se spis. jazykem, má tendenci šířit se i do oblasti s tradičním slovem
oškvarek, na Moravě však jen do městské mluvy, zvl. ml. generace.

Na celém severním okraji slezských nářečí byla zaznamenána podoba shodující se v rodě s polštinou
škvarka f.

Na malém území vých. od řeky Ostravice se vyskytuje slovo šperka (Frýdecko-Místecko), dál k východu
v podobě špyrka.


4    oškvarek  jen nář.; Jg mor., SSJ oškvarok, nář. oškvarka — De-
verbativum od oškvařit, viz škvarek.

škvarek  Jg, SSJČ, SSJ škvarok, pol. skwarek říd., hluž. škwark
— Deverbativum od *skvariti nebo *skverti (stč. skvřieti).

škvarka  jen nář.; SSJ, pol. skwarka — Viz škvarek.

šperka  jen nář.; pol. szperka (též ,slanina‘; Jg jen ‚jelita, jitrnice,
klobásy‘, tedy patrně ,výslužka z vepřových hodů‘) — Pře-
jato z něm.

špyrka  jen nář. — Viz šperka.


5    škvarek Po 1, Ju 1–6, Ru 2, 3 — oškvarek Ju 7, Ru 5

6    ASJ III 44, SSA 2.99, OLA 1121, ALE 364

Bh