ČJA 1

109 podmáslí (452) — mapa s. 225

1    M         podmáslí (-lý 738, pon- 116, 130, por- 105, 301, 304, 319) — podmáslé (též 701 nedubl.)

syrovatka (srovatka 809, 813) — srvátka (servátka 808, 818, 819, 820, 822, 831)

cmer (cmér 755)

maślunka (-š- 835, 836)

2                 V názvech pro podmáslí ,tekutý zbytek smetany po stlučení másla‘ se projevuje diferenciace lexikální
(podmáslí × syrovátka × maslunka × cmer) a hlásková (podmáslí × podmáslé apod). O podobě podmáslé
viz v oddíle o hláskosloví.

Výraz syrovátka se běžněji vyskytuje ve významu ,tekutina zbylá po sražení mléka‘, srov. I-108 syro-
vátka.

3                 Základní protiklad představuje většinové pojmenování podmáslí (nacházející se v Čechách a na Moravě
– ve vm. nářečích v podobě podmáslé) a regionalismy, z nichž nejrozšířenější je syrovátka (typická pro Slez-
sko); dále byl zaznamenán výraz maslunka (soustředěný na Těšínsku a Jablunkovsku) a sporadické označení
cmer (především v již. Slezsku).

V městské mluvě je všude rozšířen název podmáslí.


4    cmer  jen nář.; Jg též cmar, slc., SSJ cmar, Bš horňácky — Přejato
z něm.

maslunka  jen nář.; pol. maślanka — K máslo.

podmáslé  jen nář. — Z předl. výrazu pod máslem.

podmáslí  Jg, SSJČ, SSJ podmaslie — Úžením é > í, viz podmáslé.

srvátka  jen nář. — Viz syrovátka.

syrovátka  v sledovaném významu jen nář.; SSJČ nář., dluž. sro-
watka
(Jg, SSJ ,tekutina, která zůstává po sražení mléka‘)
— Málo jasné. Patrně souvisí s lat.
serum ,syrovátka‘;
srov. I-108 syrovátka.


5    podmáslí Ju 5, Ru 2, 3 — podmásli Po 1, Ju 1–4, 6, Ru 4 — podmáslé Ju 7, Ru 5 — podmásle Ru 1

6    ASJ IV 280, SSA 2.84

Pl