ČJA 1

140 povidla (490)

1    M         povidla plt., n. (povidlo 222, 53, povidle 429)

povidlí n. (též 407)

švestke

trnky

smažené t.

vařené t.

kotłové t.

smažene slivy

smažene slifky

vařene slivy 806

kotłoviny 742, 754

kotłovice pl. 743, 744

lekvar (-ár 75)

S          krédlich 650, kredlech 652, kolisarka 749

2                 Mapa zobrazuje zeměpisné rozšíření nář. pojmenování pro švestková povidla, tj. nahusto vařené švestky. Materiál přinesl rozdíly lexikální, slovotvorné (např. trnky × vařené trnky, kotloviny × kotlovice) a morfologické (povidla × povidlí).

K označení sledovaného denotátu slouží jednak speciální termíny (kotloviny, kotlovice, povidla), jednak výrazy s běžnějším významem ,švestkové plody nebo příslušné stromy‘, jež byly specifikovány na sledovaný význam. Aby nedocházelo k nežádoucí homonymii, vznikala v areálech výrazů slíva, trnka ,švestka‘ sousloví typu vařené trnky jako terminologická označení pro povidla. Je-li z kontextu příslušný denotát dostatečně určen, mohou být tyto zpřesňující přívlastky elidovány.

3                 Základní lex. protiklad tvoří speciální termín povidla a názvy plodů trnky, smažené slívy, švestky. Většinové označení povidla je typické pro celé Čechy s přilehlým Zábřežskem a pro vých. část slez. nář. Neutrum povidlí bylo zachyceno v záp. části Moravy a na Vysokomýtsku a Náchodsku. Na střední Moravě převládá výraz trnky, ve vm. nářečích pak většinou sousloví smažené t. (sev. Valašsko), řídce i vařené t., ojediněle kotlové t. (zejména stř. pás vm. nář.). Sousloví smažené slívy se nachází v záp. části slez. nář., jeho slovotvorná varianta smažené slivky byla zaznamenána jižněji (zvl. na Frenštátsku). Na Litovelsku se vyskytuje též pojmenování švestky. Univerbizované výrazy kotloviny, kotlovice byly zachyceny několikrát na Uherskobrodsku v sousedství se souslovným termínem kotlové trnky. Výraz lekvar byl v sledovaném významu doložen sporadicky z mor.-sloven. pomezí.

Do městské mluvy obou generací proniká pojmenování povidla.

4    kolisarka  jen nář.; Kt val. — Snad souvisí se slovesem kolísat ,houpavě pohybovat‘. Při vaření se musela povidla neustále promíchávat.

kotlové trnky  jen nář. — Adj. v sousloví bylo zvoleno podle kotle, nádoby určené k přípravě povidel.

kotlovice  jen nář. — Univerbizací sousloví kotlové trnky. Viz tam.

kotloviny  jen nář. — Viz kotlovice.

kredlech, krédlich  jen nář. — Přejato z něm.

lekvar  SSJČ i -ár zast. a nář., SSJ (stč. lektvař, letkvař, lekvař f. ,lék s medem, pamlsek‘, Jg lektvař f., letkvař f., lektvár m. ,šťáva na kaši svařená‘) — Přejato z lat. (přes něm.).

povidla  plt., n. stč., Jg též povidlo, SSJČ, pol. powidła, též powidło — Nejasné, slovo neprůhledné.


povidlí  Jg, SSJČ — Viz povidla.

smažené slivky  v sled. významu jen nář. — Dem. k slívy, viz smažené slívy.

smažené slívy  v sled. významu jen nář. — Sousloví. Přeneseně z nář. slívy ,švestkové plody‘. Adjektivum bylo motivováno tepelným zpracováním ovoce.

smažené trnky  jen nář. — Sousloví, viz trnky a smažené slívy.

švestky  v sled. významu jen nář. — Přeneseně ze švestky (pl.) ,druh peckovice‘.

trnky  jen nář.; SSJČ nář. — Přeneseně z nář. trnky ,švestkové plody‘.

vařené slívy  jen nář. — Sousloví, viz smažené slívy.

vařené trnky  jen nář. — Sousloví, viz trnky. Adjektivum bylo motivováno tepelným zpracováním ovoce.

5    povidla Ju 2, 3, 5, 6, Ru 2–4 — povidli Ju 4 — trnky Ju 6, Ru 5 — smažené trnky Ju 7 — laňkvara Ru 4 — šmouř (m.) Po 1 — pekmes/-z Ju 1, 7 — pegmez Ju 7

6    —

Pl