ČJA 4

50        krve gen. sg. f. (512) mapa s. 101

1    M         krve

krvje (kfje 830, kf’e 831, 833–836, krv’e 832, 84)

krvi (krevi 306, 311–316, 326, 327, 328, kfi 819)

krví 303, 308, 310

2                 Byl zkoumán tvar gen. sg. substantiva krev (původní ъv-kmen). Tvar gen. sg. krve má původní koncovku konsonantické deklinace (dnes ve spisovném jazyce zařazeno k typu píseň). Forma krvě vznikla starým přikloněním podstatného jména k ja-kmenům (typ růže). Tvar krvi má i-kmenové zakončení.

Analogií podle adjektivní flexe vznikl tvar krví.

3                 Téměř v celých Čechách a na západní Moravě je tvar gen. sg. krve. Forma krvě tvoří areál jednak na Brněnsku, Tišnovsku a Boskovicku, jednak ve vých. polovině slez. nář., zapsána byla také v sev. úseku svč. nář. Na západě Čech, na větší části Moravy a v západní polovině Slezska je forma gen. sg. krvi. Obměna krví byla zapsána na Chodsku.

Do mluvy ve městech na Moravě a ve Slezsku proniká tvar krve, shodný se spisovným jazykem.


4    krve  stč., Jg. Tk, SSJČ, hluž. kreje

krvě  hluž. krwě

krvi  Jg, sloven., pol. krwi


5    krve Ju 1–4, 5, Ru 2–4 — krewe Po 1 — krvi Ju 6, 7, Ru 5 — krwi Po 1 — krví Ru 4

6    AJK 556

Bt