ČJA 4

44        jehly gen. sg. f. (591) mapa s. 95

1    M         jehly (jahly) — jehl

jehle (též 733, 92; jahle)

2                 Zkoumaná položka ukazuje nář. diference v zařazení feminina k a- a ja-kmenům. Podstatné jméno jehla
(a-kmen) se na rozdíl od feminin zakončených na -sa, -za chová v dialektech poněkud odlišně. Jako důsledek
neprovedení přehlásky ’a > e a zániku rozdílu mezi měkkým a tvrdým -l- kolísá rozdělení jmen na -l k tvrdému
a měkkému typu, např. v čm. a střm. nářečích je tvar nom. sg. jehla – gen. sg. jehle jako nář. typ růžarůže. Ve
vm. a slez. nářečích, kde je rozdíl l × ł zachován, je však tvar gen. sg. jehły, srov. PRO E4a.

Hlásková obměna jahly nebyla mapována. K zeměpisnému rozsahu forem s počátečním ja- viz ČJA 4-110
jehly nom. pl. f. Naopak byl na mapě zachycen rozsah střm. nář. hláskové obměny jehl
(srov. PRO D2a).

3                 V Čechách a ve vm. a slez. nářečích se vyskytuje tvar gen. sg. jehly, hláskoslovná obměna jehl byla za-
znamenána v centrálním úseku střm. nářečí. Pro čm. a střm. nářečí je charakteristická forma jehle.

Do mluvy ve střm. městech proniká tvar jehly, shodný se spisovným jazykem.

4    jehly  stč., Jg, Tk, SSJČ, sloven. ihly, hluž. jehły, pol. igły

5    jehli Po 1, Ju 1, 3, Ru 4 — jahli Ru 2, 3 — jehły Ju 7 — jehle Ju 6, Ru 5

6    ASJ II 13

Bt


4    kovárně  stč., Jg mor., sloven. kováčne, hluž. kowarnje

kovárny  Jg, Tk, SSJČ


5    kovárni Ju 1–3, 5, Ru 2–4 — kowárni Po 1 — kovárňe Ju 6, 7 — kovárňi Ju 4, Ru 5

6    ASJ II 13, PLPJ 188, AJK 554