ČJA 4

36        hnízda gen. sg. n. (1435) mapa s. 87

1    M         hňízda (hňézda 755, hniezda 801, gňozda 831–836)

ízděte

2                 Substantivum hnízdo se řadí k o-kmenům (typ město), v gen. sg. má pravidelnou koncovku -a, shodnou se
spisovným jazykem.

Tvar hnízděte vznikl přechodem substantiva k výhodnějším nt-kmenům (typ kuře, gen. sg. kuřete). Nelze
vyloučit, že motivace přechodu k nt-kmenům může být sémantická (významové pole mláďat a všeho, co s nimi
souvisí). Při srovnání s jinými neutry (např. oje, vejce) je možné usuzovat, že právě na jz. okraji Moravy, kde se
vyskytuje tvar hnízděte, je tendence k přecházení ke vzoru kuře nejsilnější. Náš výzkum v této oblasti zachytil
např. i tvar děckete (k děcko).

3                 Tvar hnízda se nachází téměř na celém území čes. národního jazyka. Na jz. Moravě s centrem na
Třebíčsku a dále v oblasti mezi Jevíčkem a Olomoucí byla zapsána forma hnízděte.

Stav ve městech je shodný se stavem v nářečním okolí.

4    hnízda  stč. hniezda, Jg, Tk, SSJČ, sloven. hniezda, pol. gniazda,
hluž.
hnězda

5    hňízda Po 1, Ju 1–3, 5–7, Ru 4, 5 — hňízďete Ru 2, 3

6    —

Bt