ČJA 4

31        kraje gen. sg. m. (268) — mapa s. 83

1    M         kraje — kráje

kraja

kraju

2                 Vedle rozdílů morfologických se na mapě sleduje i rozdíl hláskoslovné povahy: kráje × kraje. Jde o jev
souvisící patrně s jzč. dloužením jednoslabičných a dvojslabičných slov.

Koncovka -u je sekundární, přejatá od gen. u-kmenových substantiv. Územní rozsah přehlasovaných a ne-
přehlasovaných forem kraje × kraja se kryje s rozsahem přehlásky ’a > ě, jak jej postihuje izoglosa PRO E6.

3                 Pruh obcí u sloven. hranic na Slovácku, čm. nářečí s přilehlým okrajem střm. dialektů, sv. Moravu
a Slezsko charakterizuje tvar kraja. Sekundární tvar kraju zabírá velkou část již. poloviny Moravy s dosahem až
k Boskovicím, Kyjovu a na široké Uherskobrodsko.

Ve všech městských lokalitách je na celém území také tvar kraje, v oblasti formy kraju bývá překvapivě
často i u ml. generace též forma kraja, patrně analogicky podle gen. subst. typu lesa.

Sekundární dloužení kmenové samohlásky (nom. sg. kráj, gen. sg. kráje) zabírá oblast záp. úseku jzč. ná-
řečí. Ve východním pásu území tohoto areálu jsou zpravidla podoby obě, tedy kráje i kraje.


4    kraja  stč., sloven., hluž.

kraje  stč. krajě, Db, MČ

kraju  pol.


5    kraje Po 1, Ju 1–4, Ru 4 — kráje Ru 2 — kraja Ju 6, Ru 5

6    AJK 525

Bh