ČJA 4

27        schodu gen. sg. m. (138) — mapa s. 79

1    M         schodu

schoda

2                 Sledoval se gen. sg. pův. o-kmenového substantiva schod.

3                 Novější tvar schodu přesahuje z Čech na jz. Moravu, na Zábřežsko a Litovelsko. Kromě toho se vyskytu-
je na souvislém území Břeclavska a již. od Českého Těšína. Většinou jako dubletní byl zachycen porůznu také na záp.
Moravě, odjinud je registrován ojediněle. Naprosto převládá v mluvě mor. měst, ve městech vých. Moravy jen
u ml. generace. Na ostatním teritoriu je tvar s koncovkou -a.


4    schoda  stč., hluž.

schodu  stč., Jg, MČ, pol., hluž.


5    schodu Po 1, Ju 1–3, 5, Ru 2–4 — schoda Ju 6, Ru 5

6    AJK 525, SSA 11.27

Bh