ČJA 4

25        dubu gen. sg. m. (1286) — mapa s. 77

1    M         dubu

duba

2                 Na mapě zaznamenáváme diferenci v tvarech gen. sg. dubu (původně o-kmenového substantiva). K pra-
videlným hláskoslovným obměnám viz PRO D2b.

3                 Hranice výskytu tvarů gen. sg. dubu je ve srovnání s předcházejícími probíranými substantivy posunuta
značně na východ. Uvedená forma byla zachycena na celém území Čech, na Prostějovsku, Brněnsku
a Třebíčsku, a dokonce na záp. Opavsku. Na ostatním území se užívá formy duba, která se jako dubletní obje-
vuje též v oblasti záp. a sz. od Brna, na Novoměstsku a také na Zábřežsku.


4    duba  stč., sloven., hluž.

dubu  stč., Jg, MČ, pol. dębu


5    dubu Po 1, Ju 1–3, 5, Ru 2–4 — duba Ju 4, Ru 5

6    AJK 526, SSA 11.27

Bh


4    stroma  stč.

stromu  stč., Jg, Tk, MČ, sloven.


5    stromu Po 1, Ju 1–3, 5, Ru 2–4 — stroma Ju 6, Ru 5

6    SSA 11.27, OLA 335

Bh

27        schodu gen. sg. m. (138) — mapa s. 79

1    M         schodu

schoda

2                 Sledoval se gen. sg. pův. o-kmenového substantiva schod.

3                 Novější tvar schodu přesahuje z Čech na jz. Moravu, na Zábřežsko a Litovelsko. Kromě toho se vyskytu-
je na souvislém území Břeclavska a již. od Českého Těšína. Většinou jako dubletní byl zachycen porůznu také na záp.
Moravě, odjinud je registrován ojediněle. Naprosto převládá v mluvě mor. měst, ve městech vých. Moravy jen
u ml. generace. Na ostatním teritoriu je tvar s koncovkou -a.


4    schoda  stč., hluž.

schodu  stč., Jg, MČ, pol., hluž.


5    schodu Po 1, Ju 1–3, 5, Ru 2–4 — schoda Ju 6, Ru 5

6    AJK 525, SSA 11.27

Bh