ČJA 4

15        kuchyně nom. sg. f. (148) — mapa s. 63

1    M         kuchiňe (též 116, 117, 122, 504, 66, 91)

kuchyňa

kuchyň (kuchíň 118, 119, 232, 236, 245)

2                 Na mapě sledujeme formy nom. sg. substantiva kuchyně přejatého z němčiny. V nářečích se sthn. kuchina
adaptovalo jako kuchyňa. Podoba kuchyně vznikla z formy kuchyňa přehláskou, tvar kuchyň vývojem morfolo-
gickým. Jako spisovné jsou hodnoceny formy kuchyň a kuchyně.

3                 Na celém území čes. národního jazyka se vyskytuje forma kuchyň, na okrajích bývá zpravidla v dubletě
s podobou kuchyně nebo kuchyňa: Forma kuchyně je rozšířena v jzč. nářečích s malými přesahy do střč. oblas-
ti. V pruhu mezi Uherským Brodem a Vsetínem byl zapsán tvar kuchyňa.

Stav ve městech se shoduje s nář. okolím.


4    kuchyň  Tk, MČ

kuchyňa  sloven., pol. kuchnia, hluž. kuchina, kuchnja

kuchyně  stč., Jg, Tk, MČ


5    kuchiňe Ju 5, Ru 3 — kuchyňa Ju 7 — kuchiň Po 1, Ju 1–3, Ru 1, 2, 5

6    AJŚ 1356 b, AJK 552, 553

Hb


4    cebula  pol.

cebule  Jg zast.

cibula  sloven. cibuľa, hluž. cybla

cibule  stč., Jg, MČ


5    cibule Po 1, Ju 1–4, Ru 1, 4 — cibula Ju 6, 7, Ru 5 — cibulia Ru 4 — cibul Ju 2, 5, Ru 2, 3

6    OLA 518, ALE 79

Hb