ČJA 4

11        chalupa nom. sg. f. (86) — mapa s. 59

1    M         chalupa — chalpa

chalup

2                 Nom. sg. feminina chalupa je doložen též v podobě s nulovou koncovkou chalup; ta přešla k subst. typu kost
(gen. pl. chalupí atd.). Vedle těchto forem mapujeme též hláskovou obměnu chalpa.

3                 Celoúzemní výskyt tvaru chalupa (v Podkrkonoší a na Náchodsku v hláskové obměně chalpa) doplňuje
varianta chalup. Objevuje se mezi Plzní, Příbramí a Rakovníkem a na přilehlém Manětínsku.


4    chalpa  Jg. SSJČ nář.

chalup  stč., Jg

chalupa  stč., Jg, Tk, SSJČ, sloven., pol. chałupa


5    chalupa Po 1, Ju 2, 5, Ru 4

6    MAGP1

Hb