ČJA 4

7          tele nom. sg. n. (787) — mapa s. 55

1    M         tele (čelyn 835, 836, ćelyn 831) — téle 145, 146 — tíle

tela (c’ola 801)

2                 Byl mapován nom. sg. neutra tele (nt-kmen). Vedle morfologického rozdílu tele × tela byly zaznamenány
také hláskoslovné obměny tele × téle × týle. Podoba téle svědčí o zdloužení kmenového vokálu e > é, obměna týle
vznikla zdloužením kmenového vokálu a následným zúžením é > í, srov. též ČJA 5-43 mléko.

Tvar tele (*telę) má pravidelnou nt-kmenovou koncovku -e (typ kuře). Podoba tela vznikla odlišným hlás-
kovým vývojem z *telę (nerealizovanou změnou ’a > e).

3                 Tvar tela tvoří areál ve vm. nářečích (bez záp. okraje) a ve slez. nářečích (bez přechodových čes.-pol. ná-
řečí). Forma tele, shodná se spis. jazykem, je na zbývajícím území čes. národního jazyka. Hláskoslovná obměna
týle byla zapsána na Náchodsku a Zábřežsku, podoba téle se vyskytuje sporadicky u Vysokého Mýta.

Ve městech nebyl tvar nom. sg. u této položky zkoumán.


4    tela  sloven.

tele  stč., Jg, Tk, SSJČ, pol. cielę

téle  Jg

týle  Jg „u Puchmajera“


5    tele Po l, Ju 1–6, Ru 1–5 — tela Ju 7

6    MAGP 274, PLPJ 291, AJK 571, SSA 11.24, OLA 215, ALE 315

Bt