ČJA 4

2          den nom. sg. m. (1480) — mapa s. 49

1    M         den

deň

2                 Sledovaly se morfologické diference nom. sg. substantiva den (pův. mužský n-kmen). Morfologická
varianta deň je důsledkem splynutí s měkkým deklinačním typem (pův. jo-kmeny, dnes typ stroj). Ve slez. náře-
čích však je měkkost koncové souhlásky zachována pravděpodobně v důsledku neprovedené depalatalizace.

Na mapě nejsou registrovány hláskové jevy, které jsou výsledkem PRO D5abcd a PRO E7.

3                 Čechy a záp. Moravu charakterizuje forma den, zbývající část Moravy a Slezsko varianta deň. Ta byla rov-
něž zachycena (dubletně s podobou den) v přilehlém úseku sv. Čech (v Podorlicku), odděleně pak v sev. Če-
chách (v úseku podkrkonošském).

Ve městech je situace shodná s nář. okolím, do mor. a slez. měst – zejména do mluvy mladé generace –
proniká, nepochybně vlivem spis. jazyka a školní výuky, forma den. Ta byla jako jediný výraz zapsána rovněž
v sm. pohraničních městech.


4    den  stč., Db, Tk. MČ


deň  slov., pol. dzień, hluž. dźeń


5    den Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — deň Ju 7

6    OLA 2375, 2394

Ši