ČJA 3

250 (holub) vrká (968) — mapa s. 545

1    M         vrká (vrga 804) — vŕká — brká 678

vrče 630, 738, 749 — vŕče

vrčí 673, 742

hurká (hurga 803, urgá 818, 819)

hurčí

grucho 831, 833

gruchoce 834

bublá 683, 707

S          húká 714

2                 Mapa zachycuje zeměpisný rozsah nář. ekvivalentů slovesa (holub) vrká, tj. vydává zvuk znějící jako vrkú.
Kromě rozdílů lexikálních byly zaznamenány i diference morfologické (např. vrká × vrče × vrčí) a hláskoslovné
(např. vrká × vŕká × brká).

O rozdílu mezi slovesy typu vrkat a vrčet je pojednáno na mapě III-179 (kráva) bučí.

3                 Po celých Čechách, téměř na celé Moravě a nesoustavně ve Slezsku je doloženo sloveso vrká, shodné se
spisovným vyjádřením. Hlásková varianta vŕká byla zachycena v areálu zaujímajícím sv. Břeclavsko, Uhersko-
brodsko a Vsetínsko; v sev. části této oblasti se porůznu vyskytuje tvar vŕče. Ojediněle byl zaznamenán výraz vrčí.

Sloveso hurká se vyskytuje v sev. a sv. části slez. nář.; především na Frýdecku se objevuje označení hurčí.

Výrazy gruchá, gruchoce jsou doloženy z přechodných nář. čes.-pol. Sloveso bublá bylo zapsáno v lokali-
tách na vých. od Holešova.

4    Všechna slovesa jsou onomatopoického původu.


brká  v sled. významu jen nář. — Z vrká záměnou retnic.


bublá  v sled. významu jen nář. (SSJČ, SSJ buble ‚vydává klokotavé

zvuky‘; Jg bublák, bubláč ‚holub volatý‘, SSJČ zeměd. a SSJ
bublák ‚plemeno domácího holuba‘) — Sloveso ze zdvojeného
onomatopoického základu *b
b-.

gruchá  jen nář.; pol. gruchać

gruchoce  jen nář. — Inf. gruchotat, zařazením k 1. slovesné třídě.

houká  stč. húká, Jg, SSJČ, Bš, pol. hukać

hurčí  jen nář.; Kt

hurká  jen nář.; Kt, Bš laš. hurgá, hluž. hurkać

vrče  jen nář. — Inf. vrkat, zařazením k 1. slovesné třídě.

vŕče  jen nář. — Z vrče zdloužením slabikotvorného r.

vrčí  v sled. významu jen nář. (Jg, SSJČ, SSJ, u všech ‚vydává zvuk
připomínající vrčení‘)

vrká  Jg, SSJČ — Inf. vrkat, zařazením k 5. slovesné třídě.

vŕká  jen nář.; SSJ vŕka — Z vrká zdloužením slabikotvorného r.

5    vrká Po 1, Ju 3, 4–6, Ru 3, 4 — vŕká Ju 7 — houká Ju 1, 2, Ru 1 — hučí Ru 2 — hŕká Ru 5

6    —

Ir