ČJA 3

190/253.2 kůň (807) — mapa s. 548

1    M         kúň (koň 603, kvóň 755, koň 801)

kobila (též 143)

2                 Na mapě jsou zachycena nář. pojmenování pro koně. Výraz kobyla zde neoznačuje jen samici koně, ale
koně vůbec (SSJČ jej hodnotí v našem významu jako zpravidla expresivní). Nář. ekvivalent kobyla se vyskytu-
je vždy v dubletě s novějším pojmenováním kůň.

Ve slově kobyla je samohláska y různé kvality; u pojmenování kůň dochází ke krácení kořenné samo-
hlásky ve větším rozsahu, než zaznamenává mapa PRO Alb, a to zejména v svč. a jzč. nář. Tyto jevy na mapě
nesledujeme.

3                 Z celého zkoumaného území je doložen výraz kůň. Označení kobyla bylo zapsáno jako dubletní v jzč. nář.
oblasti (bez jejích vých. okrajů a bez sev. okraje její záp. části) s přesahem na Benešovsko a sev. Příbramsko.

4    kobyla  SSJČ zprav. expr. (stč., Jg, SSJČ, u všech ‚samice koně‘) —
Rozšířením významu.


kůň  stč. kóň, Jg, SSJČ, SSJ kôň, pol. koń, hluž. kóń — Nejasné, podle
Mch se jedná o lidovou zkráceninu slova komońь ‚kůň‘.

5    kúň Po 1, Ju 1, 2, 5, 7, Ru 1–3, 5 — kuň Po 1, Ju 1, 3, 4, 6, Ru 4 — kobila Ru 1, 4

6    MAGP 296, ALE 304

Ir