ČJA 3

174 mlezivo (786) — mapa s. 399

1    M         mlezivo (melzivo 160, mezivo 207, mlazivo 126, 205, 306, 326, 622, 644, mlaďivo 107, mlaz 110, mlází 206,
325)

mleziva plt. 514, 611

mleziva f. (mlezva 610, meziva 612, 613)

mlíza 459, 505 (mlíz 505)

zdojek 124, 152, 636, 657 (zdojec 657, zdojenec 653, zdojánek 132)

zdojky plt.

voddojki plt. 501, 504

kucmoch

śara f. 818, 826, 831–834 (šara 835–836)

kurástva f.

vrzaka 102, 104 (vrzaví mlíko 103)

vrzanec 106, 107, 139

S          medvjed 114

N          první mléko, bronzové mléko, mladé mléko

2                 Zkoumalo se nář. pojmenování pro mlezivo, tj. první mléko nadojené po otelení. Vedle rozdílů lexikál-
ních se projevily též diference slovotvorné (zdojky × oddojky) a morfologické, a to v čísle (zdojek × zdojky plt.)
a v rodě (mlezivo n. × mleziva f.).

Opisná pojmenování neterminologické povahy (např. první mléko) byla z mapování vyloučena. Materiál
byl porovnán s údaji v KLA; podle KLA byla hlásková obměna mlazivo užívána navíc ještě východně od
Moravského Krumlova.

3                 Územně nejrozšířenější jsou výrazy se základem mlez-: pro sz., sev. a vých. okraj Čech a stř. Moravu je
charakteristické pojmenování mlezivo; na ostatním území Čech je rozšířena podoba mleziva f., jež se vyskytuje
též již. a sev. od Vsetína a na Frenštátsku.

Dva výrazné areály tvoří lexém zdojky: v Čechách mezi Novou Pakou, Hradcem Králové a Kolínem, na
Moravě pak mezi Třebíčí, Moravským Krumlovem, Brnem a Boskovicemi s přesahem až k Vysokému Mýtu.
Forma oddojky byla zaznamenána sz. od Nového Města na Moravě.

Regionalismus kucmoch se objevuje v mikroareálu v náchodském úseku. Označení sara je typické pro
přechodná nář. čes.-pol. V Podještědí a v Podkrkonoší se vyskytuje výraz vrzavka; na širokém Vsetínsku byl za-
znamenán lexém kurástva.


4    kucmoch  jen nář. — Přenesením patrně podle barvy (nář. ‚kaše větši-
nou žluté barvy‘, SSJČ nář. ‚nepodařený pokrm‘).

kurástva  jen nář.; Kt, Bš kuřástva val., Kl též kulajstra — Slovo pastýř-
ské karpatské kultury (srov. rum. corostă, dial. i curastă ‚mlezi-
vo‘), souvisí s lat. colostra.

medvěd  v sled. významu jen nář. — Přenesením (Kt ‚pokrm z mlezi-
va‘).

mleziva  plt. jen nář. — K mlezivo, viz tam. Plurálová forma patrně vli-
vem sousedního pl. tvaru zdojky.

mleziva f.  jen nář.; stč., Jg též mlezina f. — Rodová varianta k mlezivo,
viz tam.

mlezivo  stč., Jg, Kt, SSJČ med. a zvěr., SSJ mledzivo, Kl též mľadzi-
vo
, pol. młodziwo — Psl. *melzivo, to od slovesa melsti, srov.


mor. mlzti ‚sáti‘.

mlíza  jen nář. — Nejasné, patrně od mlezivo vlivem slova míza.

oddojky  v sled. významu jen nář. — K oddojit (SSJČ oddojit první stři-
ky mléka
).

sara  jen nář.; pol. siara — Ne zcela jasné, nelze vyloučit vztah k šerý
nebo k sýr, Mch spojuje se síra (podle žluté barvy); slovo uží-
váno v návaznosti na polské jazykové území.

vrzanec  jen nář. (Jg „svítek ze sdojků (mleziva)“, Bš „buchta z mlezi-
va“) — Přenesením (Mch nář. „jídlo zadělané mlezivem, co
v zubech vrzá“).

vrzavka  jen nář. — Viz vrzanec.

zdojek  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Ke zdojit.

zdojky  jen nář., SSJČ nář. — Plurálová forma ke zdojek, viz tam.


5    mlezivo Ju 2, 5–7, Ru 3 — mleziva Ju 2, 3, 5, Ru 1, 3 — zdojki Ju 1 — zdojka Ru 4

6    ASJ IV 275, AJŚ 284, PLPJ 16, AJPP 185, SSA 2.82, OLA 1129, ALE 331

Vj