ČJA 3

94/252.2 pytel na obilí (675) — mapa s. 547

1    M pytel (též 137, 628, 644, 645, 648, 653, 655, 713, 715, 716, 729, 741, 743, 745, 746, 749, 829, pytél 519, 630–632,
720)

ech

N          žok

2                 Mapa znázorňuje územní rozsah nářečních názvů pro pytel na obilí. Získaný materiál se diferencuje pou-
ze lexikálně.

Z mapování byl vyloučen výraz označující pytel větších rozměrů, který slouží k přepravě lehčího nákladu
(žok).

3                 Izoglosa vymezující hranici mezi oběma lexémy vede Moravou zhruba podél toku řeky Svitavy. Na západ
od této izoglosy byl zaznamenán výraz pytel, na východ archaické pojmenování měch.

Do areálu slova měch proniká – především do mluvy mladé generace (zejména na Uherskobrodsku) –
označení pytel.


4    měch  stč., Jg, SSJČ zast. a nář., pol. miech, hluž. — Psl. *měchъ.


pytel  stč., Jg, SSJČ, SSJ pyteľ — Přejato z něm. (střhn. biutel).


5    pitel Po 1, Ju 1–5, Ru 1–4 — mňech Ju 6, Ru 5 — mjech Ju 6 — mích Ju 7

6    ASJ IV 159, AJŚ 134

Kl