ČJA 2

220 letnice (2077) mapa s. 465

1    M         svatý duch (sf- duch 671, 738, svjatí duch 755)

svatodušňí svátky (svatodušne s. 803)

źelune śv’ynta

letňice pomn. (letňíce 161, 162)

2                 Nář. pojmenování svatodušních svátků (křesťanských svátků slavených padesát dní po Velikonocích na
památku seslání Ducha svatého) vykazují rozdíly lexikální a v typu pojmenování. Proti souslovím svatodušní
svátky
, svatý Duch, zelené svátky stojí jednoslovné označení letnice. Toto slovo je ve spis. jazyce plně syno-
nymní se souslovím svatodušní svátky (srov. SSJČ), v mluvených projevech mimo oblast jzč. nářečí má však
charakter slova přejatého ze spisovného jazyka, jde vlastně o výraz z náboženské terminologie.

Sousloví svatý Duch se řadí k častým pojmenováním církevních svátků, které nesou jméno světce nebo ná-
boženského pojmu, srov. např. Silvestr, Boží tělo, Boží narození apod. Na rozdíl od spis. jazyka, kde se toto sou-
sloví vyskytuje jen v časových určeních s předložkou (srov. SSJČ „o svatém Duchu, zast. o svatém Duše, zast.
o svatý Duch; do svatého Ducha, zast. po svatém Duše“), je v mor. nářečích zcela běžný také nominativ. Pokud
bylo uvedené spojení zapsáno v Čechách, bývá rovněž jen v předložkových výrazech adverbiálního významu.
V jednočlenných větách ve funkci predikativu stává též v prostém genitivu, např. brzy bude svatého Ducha.

3                 Sousloví svatodušní svátky, zabírající v podstatě celé Čechy, jz. Moravu a Zábřežsko, proniká do oblastí
jiných pojmenování a do městské mluvy (výzkum byl realizován jen ve vnitrozemských městech, a tedy pouze
u starší generace). Široký okraj jzč. nářečí (Českobudějovicko, Prachaticko, Klatovsko a Chodsko) charakteri-
zuje výraz letnice. Ten se rozptýleně a vždy v dubletě vyskytuje také jinde na okrajích Čech, zejména na
Litomyšlsku. Sousloví svatý duch je běžné na zbývající části Moravy a ve Slezsku mimo Těšínsko
a Jablunkovsko; odtamtud se dokládá spojení zelené svěnta.


4    letnice  stč. letnicě, Jg, SSJČ, SSJ zast. — Od adj. letní, popř. univer-
bizací spojení letní svátky.

svatodušní svátky  Jg, SSJČ, SSJ svätodušně sviatky, hluž. svjatki
Sousloví.

svatý Duch  jako sousloví v nom. jen nář.; SSJČ pouze v časových
určeních s předložkou, viz oddíl 2 — Přenesením pojmenová-
ní náboženského pojmu na svátek.

 

zelené svěnta  jako sousloví jen nář.; pol. Zielone Świątki, říd.
Zielone Święta — Slovní spojení v návaznosti na pol. Adj.
podle toho, že se uvedené svátky slaví v době, kdy je v pří-
rodě všechno zelené.


5    svatodušňí svátky Ju 7 — svatodušňí svátki Ju 2–5, Ru 1, 3, 4 — svatodušňi svátki Po 1 — svatodošňí svátki Ru 2 — svatorošňí svátki Ru 2 — sva-
tý Duch Ju 7 — svatí Duch Ru 5 — svatej Duch Ju 1, 2 — svaté Duch Ju 6

6    ASJ IV 349, SSA 9.98

Bh