ČJA 2

99/229.3 květina (1357) — mapa s. 477

1    M         kitka

ktko (též 113, 116, kvjétko 755, kfjetko 801, kfjotko 84, 831–836)

X          kvjeťina 111–113, 125, 131, 147, 160–162, 462, 464, 505, 507, 509, 511, 601, 618, 619, 628, 640, 645,
650, 675, 702, 729, 731, 747, 816, 63, 64, 66, 67, 74, 79, 91, 94, 95)

2                 Zjišťovala se nářeční pojmenování květiny, tj. rostliny s květy. Výzkum měl zachytit nespecifikovaný ná-
zev rostliny volně rostoucí nebo pěstované. Z mapování byl vyloučen moravský regionalismus vonička, séman-
ticky neodpovídající zadání.

Mapované ekvivalenty kytka a kvítko představují rozdíly v plánu lexikálním. Jako vzácný archaismus se
místy v tradiční vrstvě uchovala slovotvorná obměna květina, shodná se spis. jazykem, do svodné mapy však ne-
byla pojata.

3                 Poměrně přesně vymezitelná hranice mezi českým názvem kytka a moravským označením kvítko proniká
oblastí přechodových českomoravských nářečí. O někdejším rozšíření slova kvítko snad i ve vč. oblasti by mohl
svědčit jeho dnes již jen sporadický výskyt v okrajovém úseku náchodském. Tato dvě základní pojmenování do-

plňuje ještě nemapovaný výraz květina, který byl bezpečně doložen v tradiční vrstvě v některých lokalitách na
svč. okrajových úsecích a v přechodném pásu českomoravském, tedy podél dělící hranice. Pokud byl zapsán
i jinde, jde zpravidla už o novější průnik ze spis. jazyka (zvl. v městské mluvě). Spolehlivě odlišit obojí případy
nebylo však vždy dobře možné.

Situace ve městech vcelku odpovídá venkovskému okolí.

4    květina  Jg, SSJČ, SSJ kvetina, kvet (stč. květina ‚květ‘), pol.
kwiat, kwiatek, hluž. kwět, kwěćina, kwětka — Psl. *květъ ze
slovesného základu *kvьt-; sufix -ina označuje jednotlivinu.

kvítko  Jg mor., SSJČ, Bš Dačicko — Od psl. *květъ přechodem k stř.
rodu, srov. II-100 kvítí.


kytka  Kt, SSJČ obl. č. (stč. kyta, dem. kytka ‚hrozen, svazek‘, Jg
kytka ‚svazek kvítí‘, Kt kyta, kytka, kytice ‚svazeček něčeho‘,
SSJ ‚menší kytice‘) — Formální dem. k psl. *kyta ‚svazek (lnu, květin)‘ přenesením pro označení jedné květiny.

5    kitka Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — kvítko Ju 6, Ru 5 — kvjeťina Ru 2 — kvjéčina Ju 5

6    SSA 5.33, ALE 35