ČJA 2

89 liška (druh houby) (1343) — mapa s. 217

1    M         liška

kuřátko — kuřítko (též 511, kuřietko 801)

ke (kure 83) — kuřa

kurka (též 801)

kuřyčka 749, 750

kuřáček 753

2                 Sledovalo se územní rozložení nář. názvů pro lišku, žlutou houbu s nálevkovitým kloboukem
(Cantharellus cibarius).

Nář. názvy pro lišku vykazují vedle lexikálního rozdílu (liška × kuřátko) především několik diferencí slo-
votvorných (např. kuřátko × kuřička × kurka) a rovněž některé rozdíly hláskoslovné (např. kuřátko × kuřítko).
O nich podrobněji viz V-9 housátko.

3                 Dvojice výrazů liška a kuřátko patří k výrazným čes.-mor. protikladům. V Čechách s přesahem na jz.
Moravu se vyskytuje označení liška. Na ostatním území jsou různé slovotvorné varianty od základu kur-, a to na
zbylém území Moravy formální deminutivum kuřátko (na jz. Moravě a na záp. okraji Slezska v přehlasované
podobě kuřítko), na východě Slezska vytváří kompaktní oblast slovotvorná varianta kurka. Na téměř celé
Moravě byla roztroušeně a nezřídka nedubletně zaznamenána základní forma kuře (ve vm. dialektech v nepře-
hlasované podobě kuřa).

Slovo liška, shodné se spis. jazykem, proniká jen do mluvy mladé generace mor. měst.

4                 Všechny výrazy jsou motivovány podobností barvy houby s barvou lišky (šelmy psovité) a kuřete.


kurka  jen nář.; pol.

kuřa  jen nář.

kuřáček  jen nář.; Bš kuřáčky pl., horň. (kuřák ‚houba Brumov).

kuřátko  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář., SSJ kuriatko (Jg ,hou-
ba rodu Clavaria a Hydnum).

kuře  v sled. významu jen nář.

kuřička  v sled. významu jen nář.; Bš kuřičky Brumov.

kuřítko  jen nář.; Bš Brumov — Viz kuřátko.

liška  stč. lišky pomn., SSJČ (Jg též ,ryzec a houba rodu Clavaria).


5    liška Po 1, Ju 1–4, Ru 3 — kuřátko Ju 6

6    AJŚ 170, AJK 120, SSA 3.115

Mj