ČJA 2

35/229.1 datel (1452) — mapa s. 477

1    M         datel (též 105, 115, 118, 130, 11, datl, datél, ďatel, ďaťel, dzacel, dźindźól, -ul, jetel, jatel)

datlík (též 437, 443, 461,741)

N          dřevokaz 720, špecht 801, dlabák 62

2                 Nářeční výzkum byl zaměřen na zjištění slovotvorných rozdílů slova datel (Dryocopus martius L.)
označujícího šplhavého ptáka s delším zobákem, tesajícího do dřeva stromů. Jediný slovotvorný protiklad tvoří
datel × datlík. Výraz datel se vyskytuje v řadě hláskových obměn; viz V-183a.

3                 V podstatě na celém zkoumaném území (i ve městech) je pojmenování datel, pouze ze svč. okraje (ojedi-
něle z jižních Čech) je doložena slovotvorná varianta datlík (často v dubletě s datel).

4    datel  stč. též dětel, Jg, Kt též jatel, SSJČ, Bš (Kt) jateľ i jeteľ msl.,
ALJ též datal jč., ďatel, jetel, jatel msl., SSJ ďateľ, pol. dzię-
cioł
, hluž. dźećelc, dluž. dźaćelc — Asi z psl. *dęteľь, to
z *den-tel-jь vlastně „dlubatel“ (stejný kořen jako v dlubati,
dlobati, dlabati).


datlík  Jg dem., SSJČ dem., říd. — Formální dem., viz datel.
Srov. II-40 kos.

5    datel Ju 1, 3, 5, 6, Ru 1–5 — datl Ju 1 — jatel Ju 7, Ru 5 — datlík Ju 5 — datlik Ju 4 — špecht Po 1 — klobavec Ju 2 — ťikavec Ju 2

6    AJŚ 545, SSA 3.25, OLA 58

Mj