ČJA 1

199/221.1 sud (257) — mapa s. 403

1    M         sud

bečka

N          bečica 681, 726, 746, 750

2                 Nář. pojmenování pro sud (tj. dřevěnou nádobu s dvěma kruhovými dny, staženou obručemi) jsou dife-
rencována lexikálně (sud × bečka). Na mapě je izoglosou vymezena oblast maximálního výskytu slova bečka.

Výrazy označující sud určité velikosti (např. čtvrtka, kotě – 25 l, půlka – 50 1) a deminutivní formy
(bečica) nebyly mapovány.

3                 Názvy sud a bečka představují výrazný protiklad. Pojmenování sud je charakteristické pro Čechy a při-
léhající úsek záp. Moravy. Na ostatním území Moravy a ve Slezsku se vyskytuje výraz bečka. Přechodový pás
mezi oběma uvedenými oblastmi tvoří Vysokomýtsko a sev. úsek čes.-mor. přechodného pásu, kde žijí v ná-
řečí obě pojmenování a jsou většinou rozlišena generačně (st. bečka).

V mor. městech uchovává tradiční výraz pouze stará generace; mladá generace užívá převážně označení
sud.


4    bečka  v sled. významu jen nář.; stč., Jg, SSJČ obl., SSJ bočka,
nář. též bečka, pol. beczka — Slovo nejasné. Pův. menší
a lehčí druh sudu.

sud  stč., Jg, SSJČ, hluž. — Psl. *sN, *sъsN ,nádoba‘.


5    sud Po 1, Ju 1–3, 5, Ru 1–4 — bečka Ju 4, 6, 7, Ru 5

6    ASJ IV 295 (na zelí), MAGP 106 (107 beczułka), AJŚ 301 soudek, AJPP 87a, OLA 877 (na zelí), sr. i 878 bečka, 879 sud, ALE 372

Pl

1      194/222.1 koupelna

izoglosa koupelna × koupelka (vých.)

2      195/222.2 vykoupat se

izoglosa vykoupat se × okoupat se (vých.)

3      12/222.3 vdávat se

izoglosa vdávat se × vydávat se (vých.)

4      25/222.4 chovat (dítě)

izoglosa chovat × pěstovat (vých.)

5      166/222.5 prát

izoglosa prát × máchat (sev.)

6      60/222.6 počkej

izoglosa počkej × dočkej (vých.)

7      46/222.7 slyšet

izoglosa slyšet × čut (vých.)