ČJA 1

197 sklep (135) — mapa s. 367

1    M         sklep

pivňica (též pinvice 306, též penvice 306)

loch

N          pádoł 740, 827, dúlek 678, kameňice 161

2                 Sledovala se nář. pojmenování pro sklep, tj. podzemní místnost, zvl. v domě, sloužící k ukládání věcí
(zásob). Původně nebyla venkovská stavení podsklepena a v řadě oblastí jsou dosud běžné sklepy ve stráních
mimo dům, popř. u domu. Pro měšťanské domy bylo příznačné sklepení, ,sklepy s klenbou‘; právě toto ozna-
čení se přeneslo na sklep vůbec. V jz. Čechách přešel název sklep na klenutou spodní část sýpky a pro sklep
se začalo užívat názvu loch, původně označujícího jen jámu na zásoby, zpravidla mimo půdorys domu.

Protože se ve sklepě uchovávaly nápoje, dostal už ve středověku jméno pivnice; to je v starší dialektolo-
gické literatuře doloženo kromě ze Slezska též z jzč. oblasti, naším výzkumem však zde bylo zachyceno už jen
v jediné obci na Stříbrsku (v podobě pinvice, penvice). Na Chodsku i jinde v záp. Čechách bývalo dříve rov-
něž deminutivum pinvička pro označení místnosti pod lochem (sklepem), užívané zvl. k ochlazení mléka.

V jzč. oblasti zůstává dvojí název sklepa sklep/loch, přičemž je příznačné, že tu zároveň s příslušnými
reáliemi ustupuje jak tradiční regionální výraz loch ve významu ,sklep mimo dům‘, ,nevyzděná zásobní jáma‘,
tak regionální sklep ve významu ,klenutá místnost ve sroubku, sýpce‘. V nedávné minulosti byl výraz loch
,sklep, zvl. mimo dům‘ dosvědčen na širší oblasti a též v sv. Čechách.

3                 V ostře vymezené trichotomii skleppivniceloch má již dlouho centrální postavení výraz sklep,
shodný se spis. jazykem. Rozšířil se nověji i do celého souvislého jzč. a jzm. areálu slova loch, proniká i do
okrajového slez. areálu pivnice a u mladé městské vrstvy je už obecný.


4    loch  stč., Jg, SSJČ zast. a ob. —  Přejato z něm.

pivnice  v sled. významu jen nář.; stč. i pinvicě, Jg, SSJČ nář.,
SSJ, dluž. a pol.
piwnica, hluž. pinca — Od psl. *pivo,
pivьnъ. Deetymologizací i pinvice a penvice.

sklep  stč. též ,klenba, sklepení‘, Jg, SSJČ, SSJ zast. (pol. sklep
,obchod‘) — Od psl.
*()kle(p)nNti.


5    sklep Po 1, Ju 1–7, Ru 1–5 — podrum Ju 1, 4

6    MAGP 9, AJŚ 412, AJPP 61

Bh