ČJA 1

195/222.2 vykoupat se (181) — mapa s. 403

1    M         vykoupat se (též 682, 683, 67, 712, 717, 755, 73, 75, 79, 81, 82, 84, 92, 93)

()okoupat se (()okumpać śe)

2                 Mapa zachycuje slovotvornou diferenciaci dokonavého slovesa pojmenovávajícího činnost ponořovat se
do vody a omývat se. Nářeční ekvivalenty se liší předponami: vykoupat se × okoupat se.

3                 Ostrá hranice protikladu mezi formami vykoupat se (na záp.) a okoupat se (na vých.) prochází zhruba
po linii Litovel, Prostějov, Kyjov a Mikulov. Varianta vykoupat se, shodná se spis. jazykem, je doložena té-
měř ze všech měst.

4    okoupat se  jen nář.; Kt, SSJČ nář., SSJ okúpať sa — Viz vykou-
pat se.

vykoupat se  Jg, SSJČ, SSJ vykúpať sa, pol. wykąpać się, hluž.
wykupać so — Dokonavé sloveso k psl. *kNpati sę.

5    vykoupat se Ju 2 — vikoupat se Ju 1–3, 5, Ru 3 — vikópat se Ju 6 — vokópat Ju 6 — okúpat se Ru 5 — okúpať sa Ju 7

6    SSA 7.4

Fi

1      194/222.1 koupelna

izoglosa koupelna × koupelka (vých.)

2      195/222.2 vykoupat se

izoglosa vykoupat se × okoupat se (vých.)

3      12/222.3 vdávat se

izoglosa vdávat se × vydávat se (vých.)

4      25/222.4 chovat (dítě)

izoglosa chovat × pěstovat (vých.)

5      166/222.5 prát

izoglosa prát × máchat (sev.)

6      60/222.6 počkej

izoglosa počkej × dočkej (vých.)

7      46/222.7 slyšet

izoglosa slyšet × čut (vých.)