ČJA 1

192 zamknout (172) — mapa s. 361

1    M         zamknout (zanknout, -nyć 831–834, 84)

zamčít (zančit)

zatknout

N          zaklíčovat 105, 106, 160

2                 Mapa zachycuje nářeční pojmenování činnosti zamknout, tj. uzavřít na zámek. Vedle slovotvorné dife-
rence (zamknout × zamčít) byl zaznamenán i rozdíl lexikální (zamknout × zatknout). Změna m v zadopa-
trové n (zanknout), popř. v dásňové n (zančit), se na mapě nesleduje.

3                 Základním protikladem je slovotvorný rozdíl mezi variantami zamknout a zamčít; vystupuje pouze
v moravských nářečích. Po celém území je běžná podoba zamknout (nemapovaná forma zanknout je hojněji
doložena zejména z Hlučínska). Podoba zamčít vytváří dvě oblasti. Jádrem jedné je území mezi Brnem, Tře-
bíčí a Novým Městem s výběžky na Dačicko a na Litovelsko. Druhou, menší oblast tvoří Uherskobrodsko.
Tato varianta se objevuje i v některých moravských městech.

Slovo zatknout je řídce doloženo zejména na Slovácku.


4    zamčít  jen nář. — Morfologickým vyrovnáním (nový prézens po-
dle participia zamčen).

zamknout  Jg, SSJČ, SSJ zamknúť, pol. zamknąć — Z psl. *za-
mъkn
Nti.

zatknout  v sled. význ. jen nář. — Přenesením výrazu zatknout
,
zarazit, zastrčit‘ (tak Jg i SSJČ). Předponové sloveso
k psl.
*tъkati.


5    zamknout Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — zamknút Ru 5 — zamknúť Ju 7 — zamknót Ju 6

6    MAGP 133, AJŚ 375, ALE 406

Fi