ČJA 1

191 síň (147) — mapa s. 361

1    M         ň (sejň 713)

dúm — dum

domeček

chodba

N          forhaus, konk, gaňk, chodba (městská se schodištěm)

2                 Zjišťovala se nář. pojmenování síně, tj. prostoru uvnitř venkovského stavení za domovními dveřmi,
z něhož se vcházelo do obytných místností.

V mluvě měst se běžně vyskytuje výraz chodba; ten však tu má zpravidla poněkud jiný význam. Na ma-
pě je uvedené slovo zaznamenáno jen tam, kde se jím pojmenovává sledovaný prostor venkovského obydlí.
Nebyly mapovány ani názvy konk, předsíň, forhaus, neboť se rovněž nevztahují k síni venkovského stavení.

Výraz domeček je častěji doložen v sledovaném významu i staršími sběry.

3                 Proti většinově českému a celomoravskému výrazu síň stojí na jz. od linie Rakovník–České Budějovice
označení dům, realizované až na úsek manětínský a budějovický krátce jako dum; v již. části této oblasti je
doložena též dem. forma domeček. Především na rozmezí výrazů dům/síň se řídce jako dubleta vyskytuje ta-
ké pojmenování chodba.


4    domeček  v sled. významu jen nář. — Viz dům.

dům  jen nář. — Viz dům.

dům  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Psl. *domъ (lat.
domus). Význam ,síň‘ se vyvinul patrně paralelně s něm.
nář.
Haus (Vorhaus).

chodba  v sled. významu jen nář. — Původně dějové podst. jméno,
později místní. (Stč. ,chůze‘, tak ještě i Jg.) Od psl.
*cho-
diti
.

síň  Jg, SSJČ, SSJ sieň, pol. sień, dluž. seň — Specifikací, psl. *sě-
,klenba‘ (stč. sien, siencě spíš ,podloubí‘, ,pokojík‘).


5    síň Po 1, Ju 1–7, Ru 1, 4, 5 — gaňk Ru 3 — gaňek Ju 3 — konk Ju 5, Ru 1, 2

6    ASJ IV 183: 9a pitvor, AJK 89:2

Bh


4    zamčít  jen nář. — Morfologickým vyrovnáním (nový prézens po-
dle participia zamčen).

zamknout  Jg, SSJČ, SSJ zamknúť, pol. zamknąć — Z psl. *za-
mъkn
Nti.

zatknout  v sled. význ. jen nář. — Přenesením výrazu zatknout
,
zarazit, zastrčit‘ (tak Jg i SSJČ). Předponové sloveso
k psl.
*tъkati.


5    zamknout Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — zamknút Ru 5 — zamknúť Ju 7 — zamknót Ju 6

6    MAGP 133, AJŚ 375, ALE 406

Fi