ČJA 1

190/221.3 prkno (155) — mapa s. 403

1    M         prkno

deska (deška 137)

X          delina 827, 828, 833, 834, 836, 84, mosťina 749, 817, 829

N          trámeček, dłáškovica, falcúfka

2                 Mapa zachycuje nářeční pojmenování pro prkno, tj. dřevěnou desku vznikající podélným rozřezáváním
kmene stromu. Vedle základních pojmenování prkno × deska se okrajově vyskytují též lexémy delina a mos-
tina
. V těchto případech jde o přenesení pojmenování pro silnější trámky v podlaze stání pro vepře, popř. ve
chlívku, v konírně. Nemusí patrně jít vždy o plný ekvivalent.

3                 Výrazný je česko-moravský protiklad mezi pojmenováními prkno a deska. Slovo prkno se vyskytuje
v celých Čechách s přesahem na jz. Moravu. Na ostatním moravském území a ve Slezsku je rozšířen výraz
deska. Malé areály vytvářejí názvy delina (na Těšínsku a Jablunkovsku) a mostina (na valašsko-slezském po-
mezí). Do moravských měst proniká pojmenování prkno.


4    delina  jen nář.; Kt ,deska v podlaze‘, deliny ,dřevěná podlaha‘,
pol. delina, dylina (Jg zast. dýl ,břevno, mostnice‘) — Pře-
jato z něm. (srov. I-188 dřevěná podlaha).

deska  v sled. význ. jen nář.; stč. dska, Jg též deška, dska, dcka,
SSJČ nář., SSJ
doska, pol., hluž. — Psl. *dъska, snad pře-
jato z lat. přes něm.


mostina  v sled. význ. jen nář.; Kt mostiny ,desky na podlahu‘,
(SSJČ ,kulatý, hrubě přitesaný trám nebo prkno na podla-
hu‘, SSJ ,trám v podlaze konírny‘) — Původně trámec přes
bažinu nebo jinak neschůdnou zem, od
most. Srov. I-188
dřevěná podlaha.

prkno  stč., Jg, SSJČ — Nejasné.

5    prkno Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — deska Ju 4, 6, 7, Ru 5 — podlaha Ru 1

6    ASJ IV 182, SSA 4.59, OLA 974, ALE 370

Fi

1      194/222.1 koupelna

izoglosa koupelna × koupelka (vých.)

2      195/222.2 vykoupat se

izoglosa vykoupat se × okoupat se (vých.)

3      12/222.3 vdávat se

izoglosa vdávat se × vydávat se (vých.)

4      25/222.4 chovat (dítě)

izoglosa chovat × pěstovat (vých.)

5      166/222.5 prát

izoglosa prát × máchat (sev.)

6      60/222.6 počkej

izoglosa počkej × dočkej (vých.)

7      46/222.7 slyšet

izoglosa slyšet × čut (vých.)