ČJA 1

144 mýt (316) — mapa s. 283

1    M         mýt

(h)umývat

(v)omývat

pomývat

2                 Mapa zachycuje nářeční slovotvorné rozdíly ve vyjadřování činnosti mýt, tj. čistit vodou (nádobí).

Základní slovotvorný protiklad tvoří bezpředponové sloveso mýt a předponová slovesa umývat, pomý-
vat
a omývat.

3                 Výraz mýt je rozšířen jako pojmenování jediné v celých Čechách a jako dubletní i nedubletní na Moravě a ve Slezsku. Uvedená forma byla na Moravě nedubletně zaznamenána zvláště na širším Novoměstsku, na Znojemsku, Prostějovsku a ve Slezsku v oblasti přechodových nářečí čes.-pol.

Slovo umývat zahrnuje oblast vých. Čech a téměř celou Moravu. Z náchodského a podkrkonošského
okraje a sporadicky ze Zábřežska se dubletně dokládá forma omývat, ze Slezska a z přilehlého úseku sev. Va-
lašska slovotvorná varianta pomývat.

V městské mluvě převládá sloveso mýt.

4    mýt  stč., Jg též mejti, SSJČ, SSJ myť, pol. a hluž. myć — Psl.
*myti.

omývat  stč., Jg, SSJČ, SSJ omývať, pol. omywać — Od mýt.

pomývat  stč., SSJČ říd., pol. pomywać arch., dluž. pomywaś
Od
mýt.

umývat  Jg, SSJČ, SSJ umývať říd. —  Od mýt.

5    mejt Ju 1–3, 5, Ru 2, 3 — myť Ju 7 — umejvat Ju 4, Ru 2, 4 — umévat Ju 6 — umývať Ju 7 — pomejvat Po 1

6    —

Bh